Studia na Wydziale (kierunki, specjalności na studiach I, II stopnia)

Specjalności:

– kompozycja

– teoria muzyki

– rytmika

– dyrygentura symfoniczna i operowa

– publicystyka muzyczna (również dla osób bez przygotowania muzycznego)

– kompozycja elektroakustyczna (również dla osób bez przygotowania muzycznego)