Studia na Wydziale (kierunki, specjalności na studiach I, II i III stopnia)

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki prowadzi studia na kierunkach:

Kompozycja i teoria muzyki, studia I stopnia-licencjackie

– kompozycja
– kompozycja elektroakustyczna
– teoria muzyki
– publicystyka muzyczna
– rytmika

 

Kompozycja i teoria muzyki, studia II stopnia-magisterskie

– kompozycja (specjalizacje: kompozycja; muzyka filmowa i teatralna)
– teoria muzyki
– rytmika

 

Kompozycja i teoria muzyki, studia III stopnia-doktoranckie

– kompozycja
– teoria muzyki

 

Dyrygentura, studia I stopnia-licencjackie

– dyrygentura symfoniczna

 

Dyrygentura, studia II stopnia-magisterskie

– dyrygentura symfoniczna i operowa

 

Skip to content