Historia Wydziału

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu strukturę wydziałową przyjęła w 1935 roku; wtedy m.in. powołano: Wydział I – teoria specjalna i kompozycja oraz Wydział II – dyrygentura. Wcześniej, od 1920 roku – momentu powstania uczelni – funkcję wydziału pełniła klasa teorii; od 1926 roku – klasa kompozycji i teorii.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej w 1945 roku Wydział I – teoria specjalna i kompozycja – wznowił działalność, a w następnym roku,
w ramach Wydziału uruchomiono także sekcję dyrygentury. W 2001 roku w strukturach Wydziału znalazła się również rytmika i ostatecznie ukonstytuował się Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki.

Wydziałem kierowali m.in.: F. Dąbrowski, W. Kandulski, J. Astriab, M. Bukowski, Z. Kozub. J. Kempiński, J. Stalmierski.