Charakterystyka Wydziału

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu prowadzi dwa kierunki nauczania: kompozycję i teorię muzyki oraz dyrygenturę.

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych oraz doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki.

W ramach Wydziału funkcjonują:

 • Katedra Kompozycji – kierownik dr hab. Artur Kroschel, prof. AM,
 • Katedra Teorii Muzyki – kierownik prof. zw dr hab. Hanna Kostrzewska; zastępca dr Mikołaj Rykowski, ad.,
 • Katedra Dyrygentury Symfonicznej i Operowej – kierownik prof. zw. dr hab. Warcisław Kunc,
 • Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej – kierownik prof. zw. dr hab. Małgorzata Kupsik,
 • Pracownia Psychologii Muzyki – kierownik dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk, ad.,
 • Zakład Percepcji i Kreacji Zjawisk Brzmieniowych – kierownik dr Katarzyna Taborowska-Kaszuba, ad.,
 • Sekcja Fortepianu – kierownik prof. zw dr hab. Anna Kozub.

Wydział prowadzi studia I i II stopnia (stacjonarne) w sześciu specjalnościach:

 • kompozycja (I i II st.) – specjalizacja: muzyka filmowa (II st.)
 • teoria muzyki (I i II st.)
 • rytmika (I i II st.)
 • dyrygentura symfoniczna (I st.); dyrygentura symfoniczna i operowa (II st.)
 • publicystyka muzyczna (I st. – również dla osób bez przygotowania muzycznego)
 • kompozycja elektroakustyczna (I st. – również dla osób bez przygotowania muzycznego).