Charakterystyka Wydziału

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu prowadzi dwa kierunki nauczania: kompozycję i teorię muzyki oraz dyrygenturę.

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych oraz doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki.

W ramach Wydziału funkcjonują:

 • Katedra Kompozycji – kierownik dr hab. Artur Kroschel, prof. AM,
 • Katedra Teorii Muzyki – kierownik prof. dr hab. Hanna Kostrzewska; zastępca dr Mikołaj Rykowski, ad.,
 • Katedra Dyrygentury Symfonicznej i Operowej – kierownik prof. dr hab. Warcisław Kunc,
 • Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej – kierownik prof. dr hab. Małgorzata Kupsik,
 • Pracownia Psychologii Muzyki – kierownik dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk, ad.,
 • Zakład Percepcji i Kreacji Zjawisk Brzmieniowych – kierownik dr hab. Katarzyna Taborowska-Kaszuba, ad.,
 • Sekcja Fortepianu – kierownik prof. dr hab. Anna Kozub.

Wydział prowadzi studia I, II i III stopnia (stacjonarne) w sześciu specjalnościach:

 • kompozycja (I, II i III st.) – specjalizacja: muzyka filmowa (II st.)
 • teoria muzyki (I, II i III st.)
 • rytmika (I i II st.)
 • dyrygentura symfoniczna (I st.); dyrygentura symfoniczna i operowa (II st.)
 • publicystyka muzyczna (I st.)
 • kompozycja elektroakustyczna (I st.).

 

Studia na Wydziale (kierunki, specjalności na studiach I, II i III stopnia)

Specjalności:

 • kompozycja
 • teoria muzyki
 • rytmika
 • dyrygentura symfoniczna i operowa
 • publicystyka muzyczna
 • kompozycja elektroakustyczna

 

Skip to content