Uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.

PRZEWÓD DOKTORSKI

Agnieszka Brojek

Karina Gidaszewska

Tomasz Kandulski

Paweł Maślanka

 

 

PRZEWÓD HABILITACYJNY / POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE

Grażyna Czerwińska

Barbara Dmochowska

Ewa Guzowska

Szymon Guzowski

Jakub Haufa

Hanna Holeksa

Maria Koszewska-Wajdzik

Łukasz Kuropaczewski

Maciej Mazurek

Izabela Mrozek

Marcin Murawski

Piotr Niewiedział

Katarzyna Polonek

Ewa Rubinowska

Marcin Sikorski

Krzysztof Sowiński

Jarosław Żołnierczyk

 

TYTUŁ PROFESORA

Mariusz Derewecki