Sylwetka absolwenta

Absolwent jest w pełni przygotowany do wykonywania zawodu muzyka instrumentalisty, a w przypadku specjalności lutnictwo artystyczne – do zawodu lutnika. Posiada fachową wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające samodzielne tworzenie interpretacji artystycznej dzieła muzycznego. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami w zakresie gry solowej, kameralnej i orkiestrowej. W przypadku lutnictwa artystycznego absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami w zakresie budowy i konserwacji instrumentów lutniczych, historii sztuki lutniczej oraz zagadnień z zakresu akustyki.

Skip to content