Historia Wydziału

Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa został wyodrębniony w 2007 roku z Wydziału Instrumentalnego i jest kontynuatorem tradycji kształcenia muzyków-instrumentalistów sięgających początków istnienia Akademii Muzycznej w Poznaniu, czyli roku 1920. Powojenną historię Wydziału tworzyli wybitni wioliniści, a pośród nich prof. Jadwiga Kaliszewska uważana za twórczynię poznańskiej szkoły wiolinistycznej. Wydział, jako jedyny w Polsce, prowadzi od 1978 r. specjalność lutnictwo artystyczne. muzyki klasycznej na instrumentach smyczkowych i szarpanych oraz kształcenie artystów–lutników w zakresie budowy i konserwacji tych instrumentów.

Pierwszym dziekanem Wydziału był prof. AM Wojciech Maliński, który pełnił tę funkcję w latach 2007 – 2012.

Skip to content