Charakterystyka Wydziału

Charakterystyka Wydziału

Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa prowadzi kształcenie na kierunku instrumentalistyka w następujących specjalnościach:

 • gra na skrzypcach,
 • gra na altówce,
 • gra na wiolonczeli,
 • gra na kontrabasie,
 • gra na harfie,
 • gra na gitarze,

oraz jako jedyny wydział uczelni wyższej w Polsce:

 • lutnictwo artystyczne.

W ramach Wydziału działają:

 • Katedra Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary,
 • Katedra Lutnictwa Artystycznego,
 • Katedra Kameralistyki,
 • Laboratorium analizy drgań i dźwięku.

Działania artystyczne i naukowe w zakresie muzyki kameralnej na Wydziale koordynuje Międzywydziałowa Katedra Kameralistyki.

Wydział prowadzi studia I,  II oraz III stopnia. Misją Wydziału jest kształcenie artystów-muzyków  solistów, kameralistów i muzyków orkiestrowych w zakresie wykonawstwa muzyki klasycznej na instrumentach smyczkowych i szarpanych oraz kształcenie artystów–lutników w zakresie budowy i konserwacji tych instrumentów.

Misja ta realizowana jest poprzez:

 • wszechstronne rozwijanie uzdolnień i talentów muzycznych i lutniczych,
 • uczenie rzemiosła muzycznego i lutniczego w relacjach mistrz-uczeń,
 • uwrażliwianie na piękno, w którym spotykają się tradycja i nowoczesność,
 • kształtowanie artystycznego smaku i wychowywanie do twórczej działalności dla dobra narodowej kultury.

Wydział prowadzi badania  naukowe oraz  poprzez jednostki merytoryczne jest organizatorem lub współorganizatorem:

 • ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, koncertów, kursów
  i warsztatów wykonawczych,
 • ogólnopolskich konkursów wykonawczych:
  • skrzypcowego  im. Zdzisława Jahnkego,
  • altówkowego im. Jana Rakowskiego,
  • wiolonczelowego im. Dezyderiusza Danczowskiego,
  • kontrabasowego im. Adama Bronisława Ciechańskiego,
  • lutniczego im. Włodzimierza Kamińskiego.

 

Skip to content