Uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka.

 

TYTUŁ PROFESORA

Magdalena Wdowicka-Mackiewicz

 

PRZEWÓD DOKTORSKI

Miranda Gołębiowska-Exner

Krzysztof Szumański

Jaromir Trafankowski

Paweł Wolski

 

PRZEWÓD HABILITACYJNY / POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE

Małgorzata Kubala

Barbara Kubiak

Rafał Majzner

Zbigniew Stępniak

Maciej Straburzyński

Adam Zdunikowski