Uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych (rodzaj, dziedzina)

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora sztuk muzycznych w dziedzinie artystycznej wokalistyka.

Skip to content