Studia na Wydziale (kierunki, specjalności na studiach I, II stopnia)

Kierunek – wokalistyka, specjalność – śpiew solowy, studia I i II stopnia

Skip to content