Historia Wydziału

Kształcenie wokalne w poznańskiej Państwowej Akademii i Szkole Muzycznej prowadzone było od 1920 roku. Po wojnie wznowiona zostaje działalność Konserwatorium Muzycznego, przemianowanego w 1947 roku w Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną. W tym samym budynku przy ul. Armii Czerwonej powstaje również Państwowa Wyższa Szkoła Operowa, która weszła w skład Wydziału Wokalnego PWSM w 1951 r. Działalność Wydziału Wokalno-Aktorskiego jest kontynuacją poprzedzającego ją czasu istnienia. Z biegiem lat doskonalono proces dydaktyczny. W programie kształcenia reprezentowane były trzy główne gatunki muzyki wokalnej; pieśń solowa, oratorium i kantata, opera. W początkowej fazie Wydział działał pod nazwą Wydziału Wokalnego. Wprowadzeniu do programu przedmiotów aktorskich spowodowało zmianę na Wydział Wokalno-Aktorski. W roku akademickim 2005/2006 wprowadzono system boloński, a od 2012 roku KRK.

Funkcje dziekana pełnili kolejno profesorowie;  H. Zathey (1945-1951), M. Trąmpczyńska (1951-1952), J. Cygańska (1952-1961), J. Pawlak (1961-1963), S. Stuligrosz (1963-1966),  A. Koszewski (1966-1967), A. Fechner 1967-1978), B. Ratajczak (1978-1981), M. Bukowski (1981-1984), E. Wdowicka (1984-1990), A. Gref (1990-1993), Z. Andrzejewska (1993-1999),  I. Górska-Krasiel (1999-2005),  Z. Waliszewska (2005-2008). Od 2008-2015 roku funkcję dziekana pełnił prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski. W latach 2015-2016 roku funkcję dziekana pełnił prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz. Od 2016 roku funkcję dziekana pełni prof. dr hab. Marek Moździerz.

Skip to content