Katarzyna Stroińska-Sierant

Katarzyna Stroińska-Sierant

Katarzyna Stroińska-Sierant

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor habilitowany sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2013
profesor zwyczajny

Stanowisko
prof. zw.

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
instrumentalistyka

Specjalność
fortepian jazzowy

Zatrudnienie na Wydziale
Wydział I, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
Wydział II, Wydział Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej

Prowadzone przedmioty
fortepian jazzowy
improwizacja
akompaniament jazzowy
harmonia z elementami improwizacji
propedeutyka pracy naukowej
zespoły kameralne

Kontakt
kstroinskasierant@amuz.edu.pl

 


DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Katarzyna Stroińska-Sierant jest absolwentką Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii muzyki Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie kompozycji prof. Mirosława Bukowskiego oraz Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu prof. Wojciecha Niedzieli.
Swoją działalność rozpoczęła w 1990 roku jako akompaniator w Policealnym Studium Piosenkarskim w Poznaniu, później jako pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia. W 2003 roku rozpoczęła pracę w poznańskiej Akademii Muzycznej na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki, a od 2009 roku w Katedrze Jazzu na Wydziale Instrumentalnym. W 2011 roku obroniła pracę doktorską zatytułowaną: Różnorodność środków wykonawczych w pianistyce jazzowej na przykładzie opracowań tematów polskiej muzyki filmowej. W 2013 uzyskała stopień doktora habilitowanego, a jej publikacja i płyta poświęcone były ludowej muzyce Wielkopolski w jazzowych aranżacjach. Od 2015 roku profesor nadzwyczajny AM w Poznaniu, piastuje funkcję kierownika Katedry Instrumentalistyki i Wokalistyki Jazzowej.
Jest związana z wieloma formacjami i instytucjami muzycznymi w kraju, uczestniczy w licznych przedsięwzięciach artystycznych. Na swoim koncie ma albumy solowe oraz kilkanaście płyt zespołowych, m. in. Kasia Stroińska – Sierant & Movie Jazz – polskie tematy filmowe, Melodie wielkopolskie na kwartet jazzowy, Folk songs for the Jazz Ensemble, Gorzkie Żale – Muzyczne rozważania pasyjne, Zaczarowane kolędy, Lutosławski – preludium do portretu i inne.
Jest członkiem wielu zespołów jazzowych, z którymi zdobywała nagrody na festiwalach i konkursach, m.in. Bielska Zadymka Jazzowa, Krokus Jazz Festiwal, Jazzga, Big Band Festiwal, Festiwal Cantate Deo i inne. Od 2002 roku jest liderem poznańskich formacji: Retro Jazz Quartet, z którą realizuje autorskie projekty oraz Swing & Classic Trio.
Katarzyna Stroińska-Sierant jest cenionym akompaniatorem. Towarzyszyła wielu artystom polskiej sceny rozrywkowej, jak: Krzysztof Kiljański, Mieczysław Szcześniak, Robert Janowski, Natalia Niemen, Muracho Band i innymi. W latach 2002-2013 występowała w telewizyjnych programach muzycznych „Jaka to melodia” oraz „Śpiewające fortepiany”. W 1997 roku zdobyła I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Krzysztofa Komedy.
Tworzy dzieła łączące stylistykę jazzową z muzyką poważną. Szczególne miejsce w jej dorobku zajmują utwory polskich kompozytorów, które aranżuje i wykonuje w nurcie jazzowym. Są to m.in. parafrazy utworów Chopina, Moniuszki, Nowowiejskiego, tematy muzyki filmowej, przeboje 20-lecia międzywojennego oraz rodzimy folklor. Za popularyzowanie muzyki polskiej otrzymała w 2013 roku nagrodę „Złoty liść”. Prezentuje również autorskie interpretacje muzyki sakralnej łączące tradycję z improwizacją – od pieśni pasyjnych, Maryjnych po sekwencje chorałowe, występując na Festiwalach Muzyki Pasyjnej i Paschalnej, Krakowskim Festiwalu Muzyki Niezwykłej, czy Festiwalu Muzyki Chorałowej.
Tworzy muzykę kameralną do prezentacji Verba Sacra wykonywaną w Bazylice Poznańskiej, towarzysząc w recytacji słowa wybitnym polskim aktorom teatralnym i filmowym. Od 2002 roku związana jest z Inicjatywą Muzyczną Poznańskie Wielbienie pod kierownictwem Leopolda Twardowskiego, koncertując w świątyniach na terenie całej Polski i zagranicą. Jest autorką licznych aranżacji na orkiestrę symfoniczną, wykonywanych m.in. podczas jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski oraz kompozytorką Hymnu Duszpasterstwa Młodych Archidiecezji Poznańskiej na Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku. Posiada na swoim koncie współpracę z wybitnymi artystami polskiej sceny jazzowej: Janusz Szrom, Dorota Miśkiewicz, Grzegorz Nagórski, Piotr Baron, Maciej Sikała i inni.
Katarzyna Stroińska-Sierant jest jurorem konkursów wykonawczych i kompozytorskich, wykładowcą warsztatów, konferencji i seminariów z zakresu improwizacji i teorii jazzu. Jest członkiem kilku zespołów badawczych realizujących projekty poświęcone dydaktyce muzycznej oraz popularyzowaniu twórczości polskich kompozytorów jazzowych. Była promotorem i recenzentem wielu prac magisterskich, pracowała w wielu komisjach habilitacyjnych, a także była recenzentem w przewodach habilitacyjnych m.in. dra Pawła Tomaszewskiego, dra Włodzimierza Pawlika, dra Tomasza Pruchnickiego.
Od 2017 r. wchodzi w skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka jako ekspert dla kierunków jazz i muzyka estradowa.

 

PUBLIKACJE

V 2013 – Melodie wielkopolskie na kwartet jazzowy, wyd. AM Poznań
V 2014 – Folklor jako źródło inspiracji w polskiej muzyce jazzowej, [w:] Der Musica Verba Collectanea, wyd. Rhytmos, Konin 2014
VI 2014 – Umiejętności improwizatorskie a tworzenie kadencji, [w] Kadencje i ornamentacje w kadencjach fletowych XVIII-XIX wieku, wyd. AM Poznań
I 2014 – Do czego zdolni są skrzypkowie – polska współczesna wiolinistyka jazzowa, „Ruch Muzyczny” 2015 nr 1
II 2017 – Różnorodność środków wykonawczych w pianistyce jazzowej na przykładzie opracowań tematów polskiej muzyki filmowej, wyd. AM Poznań, 2016
XI 2016 – Kompozytorzy poznańscy dydaktyce kształcenia słuchu, praca zbiorowa – 22 miniatury wokalne i wokalno-instrumentalne

 

 

DYSKOGRAFIA

VI 2002 – Caravan Sax Brothers, wyd. Mercur Poznań
VI 2010 – nagrania opracowań muzyki ludowej dla podręcznika Dyktanda elementarne pod red. M. Ćwiklińskiej i M. Rogozińskiej, wyd. CEA Warszawa
IX 2010 – Cudowny Świat – płyta dedykowana pamięci prof. Zbigniewa Religi, wyd. Kampania Wydarzeń Artystycznych Warszawa
XI 2011 – Zaczarowane kolędy – Kwartet Katarzyny Stroińskiej-Sierant, wyd. Jarant
XI 2012 – X Poznańskie Zaduszki Jazzowe, wyd. Na fali wielbienia, Poznań
VI 2012 – Melodie wielkopolskie na kwartet jazzowy, wyd. Jarant
XI 2013 – XI Poznańskie Zaduszki Jazzowe, wyd. Na fali wielbienia, Poznań
III 2013 – Muzyczne rozważania pasyjne – Gorzkie Żale, wyd. Jarant
XII 2013 – Folk songs for the jazz ensemble, wyd. Acte Prealable
X 2013 – Kasia Stroińska-Sierant & Movie Jazz – Polskie tematy filmowe, wyd. Dobra tradycja
I 2014 – Witold Lutosławski – Preludium do portretu, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, płyta live – aula UAM Poznań
V 2014 – Michael Kimber – Music for Viola 3, wyd. Acte Prealable
VII 2015 – Przychodzisz Panie, wyd. Święty Wojciech, Poznań
XII 2015 – nagrania z Big Bandem Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu
VII 2017 – Perła, nagrania z zespołem 33, wyd. Dystrybucja Katolicka
2017 – Nowowiejski. W hołdzie Ojczyźnie, wyd. ZSM Poznań
2018 – Improsonus Pro Mater, Improwizacje na tematy polskich pieśni Maryjnych, wyd. Jarant

 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

I miejsce na II Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Krzysztofa Komedy
Nagroda „Złoty Liść” za popularyzację muzyki dwudziestolecia międzywojennego
Nagroda Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu
Srebrny Krzyż za długoletnią służbę
W 2018 roku została uhonorowana medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Skip to content