Publikacje

Anna Organiszczak

Fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP

fot. E. Radzikowska-Białobrzewska

Anna Organiszczak

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
profesor dr hab. sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2011

Stanowisko
prof. zw.

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
Fortepian

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty
Fortepian

Kontakt
aorganiszczak@amuz.edu.pl

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Anna Organiszczak ukończyła z wyróżnieniem studia pianistyczne w poznańskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w klasie prof. Jana Jańskiego. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich pod kierunkiem prof. R. Kehrera i prof. E Malinina. Jest laureatką II Nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej dla Pianistów-Kameralistów w Łodzi (1980), Nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1982), Stypendium dla Młodych Twórców (1984), Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2010).

Od roku 1982 związana jest z Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, gdzie w roku 1992 uzyskała stopień doktora, a w 1999 doktora habilitowanego. W roku 2011 z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymała tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych.

Koncertowała w Polsce i za granicą (Belgia, Czechy, Czarnogóra, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Singapur, Syria, Liban, USA, Chiny). Występowała w najsławniejszych salach koncertowych Nowego Jorku: Steinway Hall i Carnegie Hall. W jubileuszowym roku chopinowskim 2010 uczestniczyła jako solistka w trzech międzynarodowych festiwalach „Chopin 2010”, które odbywały się w Damaszku, Bejrucie i w Nowym Jorku. W swym dorobku artystycznym posiada nagrania radiowe i telewizyjne oraz dwie płyty CD z utworami kompozytorów polskich: Henryka Opieńskiego, Stefana Bolesława Poradowskiego i Grażyny Bacewicz, nagrane wspólnie ze skrzypkiem Mariuszem Dereweckim (Henryk Opieński. Complete Songs. Chamber Works wyd. przez Acte Préalable w 2004 r., Sonaty. G. Bacewicz, S. B. Poradowski wyd. przez Akademię Muzyczną w Poznaniu).

W poznańskiej Akademii Muzycznej prof. Organiszczak prowadzi klasę fortepianu, a studia pod jej kierunkiem ukończyło ponad 30 osób. Wielu z nich otrzymało dyplom z wyróżnieniem, pięcioro absolwentów posiada już stopień doktora, a dwoje doktora habilitowanego sztuk muzycznych. Jej studenci i absolwenci zdobywają nagrody, stypendia i wyróżnienia na międzynarodowych konkursach i festiwalach muzycznych: ponad 60 nagród w Polsce, Francji, Belgii, Rosji, Włoszech, Czechach, Szwecji, na Litwie i w USA.

Wielokrotnie prowadziła mistrzowskie kursy pianistyczne w Polsce i za granicą: w Rzymie, Weronie, Cagliari, Ostravie, Kutaisi, Singapurze, Damaszku, Bejrucie, Pekinie, Szanghaju, Chengdu. Zasiadała w jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych – m.in. IV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Halina Czerny-Stefańska in memoriam w Poznaniu czy I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Podgoricy, gdzie była przewodniczącą jury. Często uczestniczy w przewodach doktorskich i habilitacyjnych – jako promotor, recenzent, lub przewodnicząca komisji. Jeden z przewodów doktorskich, w których była recenzentem, odbył się w Stony Brook University w Nowym Jorku.

Od 2013 roku zatrudniona jest w Akademii Muzycznej w Poznaniu na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 2002-2016 pełniła funkcję kierownika Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Od 2016 roku jest członkiem Senatu Uczelni oraz kierownikiem Katedry Fortepianu.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE/NAUKOWE

Wariacje i Fuga na temat Haendla Johannesa Brahmsa – dzieło klasyczne, czy romantyczne? [w:] Homines, ars et scientia, red. J. Astriab, A. M. Kempiński, H. Kostrzewska, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2000.
Variations and Fugue on a Theme by Handel op. 24 by Johannes
Brahms: a classical or romantic work? [w:] Music and Theory. Selected Articles, tłum. B. Brodniewicz i K. Piotrowska, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2010.
CD: Henryk Opieński. Complete songs. Chamber works, Acte Prealable, AP0075, 2004.
CD: Sonaty. G. Bacewicz. S. B. Poradowski, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu, AM 0-08, 2006.

 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

– Srebrny Krzyż Zasługi (2005)
– Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej (2010)
– Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2010)
– Medal Edukacji Narodowej (2011)
– Medal Złoty za Długoletnia Służbę (2013)

  

Anna Organiszczak

Academic title and degree, institution, graduation year
Prof. dr hab. of Musical Arts

Position
full professor

Artistic/research discipline
Instrumentalist

Speciality
Piano

Employment at the Faculty
II

Courses taught
Piano

Contact
aorganiszczak@amuz.edu.pl

 


 

ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, CDs, compositions)

Anna Organiszczak graduated with honours from the I. J. Paderewski Academy of Music in Poznań in1982 (piano studies in Prof. Jan Jański’s class). She polished her skills at master courses of Prof. R. Kehrer and Prof. E. Malinin.

She participated in piano and chamber competitions. In 1980 she won the second prize at the National Chamber Music Competition for Pianist – Chamber Musicians in Łódź. In 1982 she received an award from the Ministry of Culture and Art for her achievements during the studies and in 1984 she got a scholarship for Young Creators from the Ministry of Culture and Art.

Since 1982 she has been employed at the Piano Chair at the I. J. Paderewski Academy of Music, right now as a professor. Her students won a lot of awards at several international piano competitions (Poland, France, Belgium, Russia, Italy, Czech Republic, Sweden, Lithuania, USA).

For many years now she has played concerts as a soloist and a chamber musician in Poland and other countries (Belgium, Germany, Switzerland, Czech Republic, Italy, Montenegro, Singapore, Syria, Lebanon, China, USA). Since 1990 she cooperates with a violinist Mariusz Derewecki. Her artistic output includes radio recording and two CD recording with polish composer’s music by Henryk Opieński, Stefan Bolesław Poradowski and Grażyna Bacewicz.

She has conducted piano master classes in Poland and abroad (Roma, Cagliari, Verona, Singapore, Beirut, Damascus, Kutaisi, Beijing, Shanghai, Chengdu). She has been a jury member at the H. Czerny-Sefańska Piano Tournament in Żagań and International Piano Competition Halina Czerny-Stefańska in memoriam in Poznań. In 2010 she was chairman of the jury at The First Chopin Piano Competition in Montenegro.
From 2002 to 2016 she was The Head of the Interfaculty Pedagogical Study. Now she is The Head of the Chair of Piano and member of the Academy Senate.

 

THE MOST IMPORTANT ARTISTIC/RESEARCH ACHIEVEMENTS

Variations and Fugue on a Theme by Handel op. 24 by Johannes Brahms: a classical or romantic work? [w:] Music and Theory. Selected Articles, tłum. B. Brodniewicz i K. Piotrowska, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2010.
CD: Henryk Opieński. Complete songs. Chamber works, Acte Prealable, AP0075, 2004.
CD: Sonaty. G. Bacewicz. S. B. Poradowski, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu, AM 0-08, 2006.

In 2005 she received Silver Cross of Achievements, in 2010 Medal for Culture Activists, in 2011 Medal of National Education.