Publikacje

Marek Lipiec

Marek Lipiec

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
magister, Akademia Muzyczna w Poznaniu

Stanowisko
wykładowca

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
Fortepian

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty, Wydział
Praca z pianistą

Kontakt: 
mlipiec@amuz.edu.pl