Publikacje

Joanna Kozłowska-Szczepaniak

 

Joanna Kozłowska-Szczepaniak

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
Prof. AMP dr hab. Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań, 2013

Stanowisko
prof. AMP

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Śpiew solowy

Specjalność
Wokalistyka

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty
Śpiew solowy – w Instytucie Wokalistyki
Śpiew solowy – w Katedrze Musicalu

Kontakt
jkozlowskaszczepaniak@amuz.edu.pl

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Występy w partiach pierwszoplanowych w teatrach operowych w Europie, Amerykach i Azji (la Scala w Mediolanie, Covent Garden w Londynie, Staatsoper w Wiedniu, Teatro La Fenice w Wenecji, w Teatrze Wielkim w Poznaniu, Teatro Colon w Buenos Aires, Suntory Hall w Tokio i innych). Występy w słynnych salach koncertowych (np. w Salle Pleyel w Paryżu, Tonhalle w Zurychu, Musikverin w Wiedniu, David Hall w San Francisco etc.)

Nagrania wielu płyt, jak np:
III Symfonię pieśni żałosnych H.M. Góreckiego (współpraca z firmą Philips).
Arie Giuseppe Verdiego, Giacomo Pucciniego; pieśni Fryderyka Chopina, Mieczysława Karłowicza, Stanisława Moniuszki, Reinholda Glière’a, Sergiusza Rachmaninowa i innych.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE/NAUKOWE

Kursy mistrzowskie
– Masterclass w Konserwatorium Muzycznym „Santa Cecilia”, Rzym, 5-7/12/2011;
– Mistrzowski Kurs Wokalny, Włoszakowice, 5-13/08/2012;
– XXXI Zimowy Kurs Wokalny, Duszniki Zdrój, 9-17/0/2013;
– Mistrzowski Kurs Wokalny, Gniezno, 7-13/09/2013;
– Warsztaty wokalne „Pieśń polska XIX i XX wieku”, Poznań, 10-11/04/2014;
– I Międzynarodowy Kurs Mistrzowski, Wrocław, 1-4/07/2019.
– Prowadzenie klasy śpiewu solowego na Uniwersytecie w Daegu w Korei Południowej (Keymung University), 2018-2019.

 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

– 1985 – I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Benson and Hedges w Londynie
– 1985 – Medal Młodej Sztuki
– 1986 – II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Rio de Janeiro
– 1995 – Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP
– 2000 – Odznaczenie Akademii Muzycznej w Poznaniu za osiągnięcia w dziedzinie sztuki śpiewaczej
– 2002 – „Medal Wielce Zasłużonym dla Kultury”, przyznany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
– 2013 i 2020 – Nagroda Rektorska III stopnia (Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu)
– 2014 – Odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznana przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzatę Omilanowską
– 2016 – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  

Last name and first name
Joanna Kozłowska-Szczepaniak

Academic title and degree, institution, graduation year
Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, 2013

Position
professor AM

Artistic/research discipline
Solo singing lessons

Speciality
Vocal studies

Employment at the Faculty
I

Courses taught
Solo singing lessons at the Vocal Institut
Solo singing lessons at the Musical Theatre Department

Contact
jkozlowskaszczepaniak@amuz.edu.pl

 


 

ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, CDs, compositions)

Performances in leading parts in many opera theaters in Europe, Americas and Asia (la Scala in Milan, London’s Covent Garden, Staatsoper in Vienna, Teatr Wielki in Poznań, Teatro Colon in Buenos Aires, Teatro La Fenice in Venice and many others), as well as many concert halls (Salle Pleyel in Paris, Tonhalle in Zurich, Musikverein in Vienna, David Hall in San Francisco etc.)
CD recordings of arias by Verdi, Puccini and songs by Chopin, Karłowicz, Moniuszko, Glier, Rachmanonow and others. CD recording of the Symphony No.3 by H.M. Górecki (with Philips recording company).

 

THE MOST IMPORTANT ARTISTIC/RESEARCH ACHIEVEMENTS

– Masterclass in Conservatorio di Musica „Santa Cecilia”, Rome, 5-7/12/2011;
– Masterclass in Włoszakowice, Poland, 5-13/08/2012;
– XXXI Winter Masterclass in Duszniki Zdrój, Poland, 9-17/0/2013;
– Masterclass in Gniezno, Poland, 7-13/09/2013;
– Vocal classes „Polish songs of XIX and XX century”, Poznań, Poland, 10-11/04/2014;
– I International Masterclass in Wrocław, Poland, 1-4/07/2019;
– teaching a solo singing class at Keymung University in Daegu, South Korea, 2018-2019.

– 1985 – 1st Prize at the Benson and Hedges International Voice Competition in London
– 1985 – Medal Młodej Sztuki (Young Art Medal)
– 1986 – 2nd Prize at the International Voice Competition in Rio de Janeiro
– 1995 – Bronze Cross of Merit presented by the President of the Republic of Poland
– 2000 – Reward for artistic achievements presented by Ignacy Jan Paderewski Academy of Music
– 2013 i 2020 – III degree Rector’s Award presented by the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music
– 2014 – The Decoration of Honor „Meritorious for Polish Culture” awarded by the Ministry of Culture and National Heritage
– 2016 – Silver Medal for Long Service, present by the President of the Republic of Poland.