Publikacje

Hanna Lizinkiewicz

SONY DSC
Hanna Lizinkiewicz

Tytuł i stopień naukowy, uczelnia
doktor, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu,

Stanowisko
wykładowca

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
fortepian

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty
Praca z pianistą

Kontakt
hannatarchala@gmail.com

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Urodzona w Bystrzycy Kłodzkiej, ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. K. Szymanowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Państwową Szkołę Muzyczną II st. im. W. Lutosławskiego w Nysie w klasie mgr Lucyny Dąbrowskiej.
Hanna Lizinkiewicz ukończyła z wyróżnieniem studia pianistyczne w klasie prof. Andrzeja Tatarskiego w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz studia podyplomowe w Lund University (Szwecja) w klasie fortepianu prof. Hansa Pållsona.
Hanna Lizinkiewicz brała udział w licznych międzynarodowych kursach mistrzowskich m.in. u profesorów: Bruny Bruni, Mai Nosowskiej, Katarzyny Popowej-Zydroń, Martina Hughes’a, Andrzeja Tatarskiego, Szabolcsa Esztényi, Włodzimierza Obidowicza, Aleksieja Orłowieckiego, Matti Raekallio.
W roku 2014 została finalistą Międzynarodowego Konkursu Kameralnego w Mediolanie.
W roku 2013 otrzymała nagrodę The Martha Stuhre Award (Szwecja) oraz wzięła udział w międzynarodowym projekcie nagraniowym współpracy Polsko-Norweskiej. W roku 2012 otrzymała I nagrodę wraz z kwartetem fortepianowym oraz III nagrodę w duecie na Międzynarodowym Konkursie dla solistów i zespołów kameralnych w Svirel (Słowenia). W 2011 Hanna Lizinkiewicz zdobyła tytuł laureata 45 Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz nagrody: im. J. Waldorffa Radia Gdańsk i Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. W tym samym roku wzięła udział w międzynarodowym projekcie nagraniowym we Włoszech oraz wystąpiła z koncertami w Conservatorio G. Cantelli w Novarze a także na międzynarodowej konferencji Cremona Pianoforte w Cremonie. W roku 2010 otrzymała Nagrodę Muzyczną The Solti Foundation (Belgia) oraz II nagrodę na Międzynarodowym Niezależnym Konkursie Individualis (duet fortepianowy, Ukraina) oraz III nagrodę w XII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Kameralnych (Jawor).
Hanna Lizinkiewicz występowała w kraju i za granicą z repertuarem solowym jak i kameralnym. Wystąpiła jako solistka z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej, Łódzkiej, Lubelskiej oraz z orkiestrą Sinfonietta Polonia.
W roku 2011 została stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a w 2014 otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Poznania.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE/NAUKOWE

10-14.12.2014 r. – finał 3 Europejskiego Konkursu Muzyki Kameralnej w Mediolanie
14.10.2014 r. – Otrzymanie stypendium Prezydenta Miasta Poznania
17.08-24.08.2014 r. – Otrzymanie zaproszenia do udziału w Warsztatach Artystycznych Kameralistyki Wokalno-Instrumentalnej Voce & Piano w Siedlcach w charakterze pianisty-kameralisty
29.06-6.07.2014 r. – Otrzymanie zaproszenia do udziału w XIII Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich dla Klarnecistów i Saksofonistów w Ostravie w charakterze pianisty-kameralisty
09.03.2014 r. – Premierowe wykonanie utworu Two Scandinavian Preludes Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej, dedykowanego Feroce Trio (Hannie Lizinkiewicz, Pawłowi Kroczkowi i Zofii Elwart), Koncert w Zamku Cesarskim współorganizowany z Kołem Artystyczno-Naukowym Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki AM Poznań, Zamek Cesarski w Poznaniu
9-13.04.2014 r. – Otrzymanie Dyplomu za wyróżniający się akompaniament podczas VI Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego
23-27.08.2012 – III nagroda na Ohrydzkim Festiwalu Chórów, akompaniament podczas występu chóru Vocal Ensamble z Bystrzycy Kłodzkiej, Ohrid, Macedonia
20.08.2012 – Piano Award Marta Stuhres Foundation, Malmo, Szwecja
31.03.2012- I nagroda (w kwartecie fortepianowym) oraz III nagroda (w duecie) na Międzynarodowym Konkursie dla solistów oraz zespołów kameralnych Svirel, Słowenia

 


 

Last name and first name
Hanna Lizinkiewicz

Academic title and degree, institution, graduation year
doctor of arts, AM Poznań, 2017

Position
lecturer

Artistic/research discipline
Instrumental studies

Speciality
Pianism

Employment at the Faculty
II

Courses taught
Working with a pianist
Learning in the accompaniment class with playing a vista

Contact
h.lizinkiewicz@gmail.com

 


 

ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, CDs, compositions)

Hanna Lizinkiewicz graduated with honors in the piano class of prof. Andrzej Tatarski at the Academy of Music. I. J. Paderewski in Poznań and postgraduate studies at Lund University (Sweden) in the piano class of prof. Hans Pållson. As part of the Socrates / Erasmus program, she studied at the Universität für Musik und darstellende Kunst in Vienna in the class of prof. Christopher Hinterhuber. Hanna Lizinkiewicz has participated in numerous international master classes, incl. with professors: Bruna Bruni, Maja Nosowska, Katarzyna Popowa-Zydroń, Martin Hughes, Andrzej Tatarski, Szabolcs Eszténya, Włodzimierz Obidowicz, Aleksiej Orłowiecki, Matti Raekallio. Hanna Lizinkiewicz has performed in Poland and abroad with both solo and chamber repertoire. She performed as a soloist with the Opole, Łódź and Lublin Philharmonic Orchestras and with the Sinfonietta Polonia orchestra. She worked as a pianist-chamber musician during masterclasses such as: Voce & Piano Chamber Music Workshops in Siedlce, International Master Classes for Clarinetists and Saxophonists in Ostrava (Czech Republic), International Cello Academy in Nysa, Winter Music Masterclass. She received a diploma for an outstanding pianist during such competitions as: the 6th West Pomeranian Clarinet Festival in Szczecin, the 16th Academic Clarinet Competition in Włoszakowice, and the 11th Clarinet Festival in Piotrków Trybunalski.
She made recordings on a monographic album by Ewa Fabiańska-Jelińska and on the albums Studi per pianoforte: Fumagalli Adolfo, Sangalli Francesco (Italy), Polish and Norwegian Composers – New Chamber Works (Poland) and In the Cirlcle of Polish music of the 19th and 20th centuries (Poland).

Since 2019, she has been the president of the Józef Madeja Association.

 

THE MOST IMPORTANT ARTISTIC/RESEARCH ACHIEVEMENTS

Hanna Lizinkiewicz is a laureate of international and national piano and chamber competitions, including: I International Instrumental Performance Competition (2nd prize, with the Apeiron Trio), International Moscow Music Online-Competition (1st prize with the Apeiron Trio), International Grand Music Competition Online (Grand Prix, with the Apeiron Trio), On Stage International Classical Music Competition (3rd prize, with the Apeiron Trio), St. Moniuszko in Rzeszów (distinction with the Apeiron Trio), The Martha Stuhre Award (Sweden), International Competition for Soloists and Chamber Ensembles in Svirel (Slovenia), 45 Polish Piano Festival in Słupsk, The Solti Foundation (Belgium), International Independent Competition Individualis (2nd prize, Ukraine) and the 12th International Review of Chamber Ensembles (Poland).

 

THE MOST IMPORTANT ARTISTIC/RESEARCH ACHIEVEMENTS

In 2011 and 2019, she received a scholarship from the Minister of Culture and National Heritage, and in 2014 she received a scholarship from the President of the City of Poznań. In 2017, she obtained the title of doctor of arts awarded by the Academy of Music. I. J. Paderewski in Poznań.