Publikacje

Stefan Drajewski

Stefan Drajewski

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna w Poznaniu, 2016

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
sztuki muzyczne – kompozycja i teoria muzyki

Specjalność
teoria muzyki

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Książki:
Stefan Drajewski, Zatańczyć. Studia nad polskim baletem i teatrem tańca, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu, Poznań 2019.
Stefan Drajewski, Zatańczyć Biblię. Tematy biblijne w balecie i teatrze tańca na przykładzie twórczości polskich choreografów, [w:] Biblia w dramacie, red. E. Jakiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, s. 33-47.
Stefan Drajewski, Uchodźcy w teatrze tańca, [w:] Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa, red. A. Korzeniowska-Bihun, Warszawa 2018, s. 107-123.
Ekfraza dzieła muzycznego w choreografiach Conrada Drzewieckiego, Poznań 2017.
Jerzy Borwiński, Stefan Drajewski, Teatr Polski, Poznań 2015.
Conrad Drzewiecki. Reformator polskiego baletu, Poznań 2014.
Życie z tańcem. Rozmowy z Olgą Sawicką, primabaleriną polskiego baletu (wywiad-rzeka), Poznań 2009.
Zwyciężyliśmy. Obchody 90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego 1918/1919. Księga Pamiątkowa, Poznań 2008.
Czarny Czwartek. Antologia wierszy o Poznańskim Czerwcu. Wybór, wstęp i opracowanie, Poznań 2006.

Artykuły w książkach zbiorowych:
Zatańczmy jazz. Trudne baletu jazzowego początki w Polsce [w:] Jazz w kulturze polskiej (3), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2019.
Zdzisław Dworzecki [w:] Zdzisław Dworzecki. In memoriam, Poznań 2017.
Conrad Drzewiecki, hasło [w:] Encyklopedia Teatru Polskiego, Warszawa 2017.
Dom Izabelli Cywińskiej, [w:] Jacek Kulm, Teatr Nowy w latach 1973-1987 pod dyrekcją Izabelli Cywińskiej, Poznań 2013.
Wierzyliśmy mu bezgranicznie, [w:] Pod prąd do źródła, red. Jagoda Ignaczak, Poznań 2013.
Party… w cieniu, [w:] Pod prąd do źródła, red. Jagoda Ignaczak, Poznań 2013.
Zatańczyć siebie, [w:] Jadwiga Majewska, My, taniec. Antologia polskiej krytyki tańca po 1989 roku, Tarnów 2013.
Krzesimir Dębski. Artysta Wszędobylski; Zdzisław Dworzecki, Alojzy A. Łuczak, Sławomir Pietras. Trzej muszkieterowie muzyki; Jerzy Kurczewski. Życia chyba nie przegrałem; Jerzy Młodziejowski, Feliks Nowowiejski, Tadeusz Szeligowski. W świątyni kompozycji. Szkice, [w:] Poznaniacy. Portretów kopa i trochę, Poznań, 1996.

Artykuły w programach teatralnych:
Spleceni tańcem, […] Wieczór polski, Opera Wrocławska 12 maja 2018 roku
Olga Sawicka. Poezja, która stała się tańcem, folder okazji XX Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej, Lądek Zdrój 2018
Podróż sentymentalna, [w:] K. Szymanowski, Harnasie, Teatr Wielki 1998.
Pobiła nas miłość. Trwałość legendy o Stanisławie i Annie Oświęcimach w literaturze, [w:] M. Karłowicz, Stanisław i Anna Oświęcimowie, Teatr Wielki, Poznań 2009.
Każdy czas ma swojego Don Kichota, [w:] M. Leight, Człowiek z La Manchy, Teatr Muzyczny, Poznań 2011.

Teksty do książeczek płytowych:
Affabre Concinui, Lata dwudzieste, lata trzydzieste, Poznań 1996.
Sześciu panów we frakach, Affabre Concinui, Affabre na bis, Poznań 2003.

Artykuły w czasopismach:
70 lat Filharmonii Poznańskiej, „Kronika Wielkopolski”, 2018 nr 1, s. 123-127.
Co zostanie po Roku Nowowiejskiego?,  „Kronika Wielkopolski”, 2018 nr 1, s. 156-158.
Remiks w teatrze tańca, „De Mucica Commentari” 2018 (w druku).
Folklor Polityczny. Studium na temat muzyki i baletów inspirowanych folklorem w latach 1945-1956 w Polsce, De Musica Comentari 2017/3.
Kłopoty z tancerzami i prapremiery, „Kronika Miasta Poznania” 2017 nr 2, s. 83-97.
Pod Pegazem pracowali najwybitniejsi polscy choreografowie, „Kronika Miasta Poznania” 2017 nr 2, s. 107-122.
Z Lwowa do Poznania [z Elżbieta Kolasińska], „Kronika Miasta Poznania” 2017 nr 2, s. 220-222.
XV Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu,  „Kronika Wielkopolski” 2017 nr 1, s. 125-128.
Zamek Królewski  Poznaniu otwarty, „Kronika Wielkopolski” 2017 nr 2, 135-139.
Festiwal „Malta” w Poznaniu, „Kronika Wielkopolski” 2017 nr 3, s. 140-145.
Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, „Kronika Wielkopolska” 2012 nr 1, s. 136-141.
Odszedł Stefan Stuligrosz, „Kronika Wielkopolska” 2012 nr 3, s. 141-145.
Trzy lata nie wyrok, czyli opera w Poznaniu pod dyrekcją Michała Znanieckiego. Szkic o Teatrze Wielkim w Poznaniu za dyrekcji Michała Znanieckiego
http://www.dwutygodnik.com/artykul/3155-trzy-lata-nie-wyrok-czyli-opera-w-poznaniu-pod-dyrekcja-michala-znanieckiego.html
Sto lat Gmachu pod Pegazem w Poznaniu, „Kronika Wielkopolska” 2011 nr 1, s. 158-162.
Praski Golem Poznaniu, „Kronika Wielkopolska” 2011 nr 2, s. 108-110.
Planeta Lem – spektakl z okazji prezydencji Polski w Unii Europejskiej, „Kronika Wielkopolska” 2011 nr 2, s. 156-158.
80. rocznica urodzin Krzysztofa Komedy, „Kronika Wielkopolska” 2011 nr 3, s. 159-165.
Maltafestival Poznań, „Kronika Wielkopolska” 2010 nr 4, s. 148-156.
Taniec „świętych małp”, czyli jak ewoluowały Kaliskie Spotkania Teatralne, „Notatnik Teatralny” 2010 nr 60-61, ss. 63-78.
Festiwal Wiosny Poznaniu, „Kronika Wielkopolska” 2008 nr 2, s. 162-164.
Polski czy Międzynarodowy? Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego, „Kronika Wielkopolska” 2007 nr 1, s. 139-141.
Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Malta”, „Kronika Wielkopolska” 2007 nr 3, s. 162-167.
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Maski w Poznaniu, „Kronika Wielkopolska” 2005 nr 2, s. 131-138.
Oscar dla Jana A.P. Kaczmarka, „Kronika Wielkopolski” 2005 nr 3, s. 153-156.
Festiwal Hoffmannowski w Poznaniu, „Kronika Wielkopolska” 2004 nr4, s. 159-162.
Festiwal „Musica sacra – musica profana” w Długiej Goślinie, „Kronika Wielkopolski” 2003 nr 1, s. 140-141.
„Tańca do nieba nie zabiorę”, „Arkusz” 2002 nr 8, s. 12.
Zawsze będzie Zenonem Laskowikiem, „Arkusz” 2002 nr 12, s. 14.
Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego, „Kronika Wielkopolski” 2002 nr 2, s. 137-140.
Organy Friedricha Ladegasta w poznańskiej farze, „Kronika Wielkopolski” 2002 nr 2, s. 151-153.
Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Malta”, „Kronika Wielkopolski” 2001 nr 1, s. 137-141.
Światowy Festiwal Chórów Chłopięcych w Poznaniu, „Kronika Wielkopolski” 2001 nr 3, s. 134-138.
Polsko-niemiecki festiwal operowy, „Kronika Wielkopolski” 2001 nr 4, s. 146-148.
Festiwal „Czas folku” w Poznaniu, „Kronika Wielkopolski” 2001 nr 4, s. 166-168.
Konkurs organowy im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu, „Kronika Wielkopolski” 2000 nr 3, s. 170-172.
Banał z pobożnym życzeniem, „Arkusz” 1999 nr 5, s. 2­3.
Do trzech razy sztuka. Inscenizacje „Czarodziejskiego fletu” W. A. Mozarta we Wrocławiu, Berlinie i Poznaniu, „Arkusz” 1999 nr 3, s. 11.
Tryptyk baletowy, rec. z wieczoru baletowego muz. Krzysztofa Pendereckiego w Teatrze Wielkim w Poznaniu, „Arkusz” 1999 nr 7, s. 13.
Ewa nie chce zejść ze sceny, „Kronika Wielkopolski” 1999 nr 3, s. 160-161.
Grolsch Jazz Fair, „Kronika Wielkopolski” 1999 nr 4, s. 155-156.
Publiczność głosuje nogami, „Sycyna” 1998 nr 13, s. 1, 6.
Teatralne igrzyska, „Kronika Wielkopolski” 1998 nr 4, s. 159­163.
Festiwal saksofonu, „Kronika Wielkopolski” 1998 nr 4 s. 145-147.
„Poznań Jazz Fair”, „Kronika Wielkopolski” 1997 nr 4, s. 178-180.
Festiwal wielkich przestrzeni i małych salek, „Kronika Wielkopolski” 1996 nr 1, s. 131­133.
Jerzy Zgodziński 1927-1996, „Ruch Muzyczny” 1996 nr 6, s. 19-20.
Taki sobie sezon. Sezon teatralny 1994/1995 w Poznaniu i Gnieźnie, „Kronika Wielkopolski” 1995 nr 4, s. 174­176.
Różewicz jest Różewiczem, „Arkusz” 1994 nr 4, s. 10.
Bez fajerwerków (Sezon teatralny 1993/1994 w Poznaniu), „Kronika Wielkopolski” 1994 nr 3, s. 178/179.
Teatr na lądzie i wodzie, „Kronika Wielkopolski” 1994 nr 4, s. 158­.
Utonęliśmy w gadaniu (Wielkopolski sezon teatralny 1992/1993), „Kronika Wielkopolski” 1993 nr 3, s. 171­174.
Malta ’93. Teatr w powietrzu, na bruku i w wodzie, „Kronika Wielkopolski” 1993 nr 4, s. 150­153.
Trzeci zajazd „teatrofiołków” na Poznań, „Życie Warszawy” 1993 nr 163, s. 13.
Nikt nie wyżyje z kasy, „Goniec Teatralny” 1992 nr 6, s. 1­2.
Piwnica duchowa, „Goniec Teatralny” 1992 nr 2, s. 8.
Mądzik u Ósemek, „Goniec Teatralny” 1992 nr 12, s. 2.
Raczak marzy o „Hamlecie”, „Goniec Teatralny” 1992 nr 11, s. 8.
Teatr Verbum, „Goniec Teatralny” 1991 nr 6, s. 2.
Galeria na Kramarskiej, „Goniec Teatralny” 1991 nr 26, s. 2.
Symbolika chrześcijańska w teatrze, „Słowo Powszechne” 1991 nr 200, s. 4.
Aktorzy­malarze, „Goniec Teatralny” 1991 nr 15, s. 2.
Chrzciny bez pokropku, „Goniec Teatralny” 1991 nr 21, s. 1, 2.
Buba z Nowego, „Goniec Teatralny” 1991 nr 34, s. 1,5-5.
Zamiast, „Życie i Myśl 1990 nr ½, s. 103­105.
Poezjo! Jakie twoje imię?, „Życie i Myśl” 1990 nr 3/4, s. 34­38.
Inspiracje plastyczne w poezji kapłańskiej, „Życie i Myśl” 1990 nr 3/4, s. 38­44.
Konteksty społeczne i polityczne w poezji kapłańskiej, „Życie i Myśl” 1990 nr 5/6, s. 38­44.
Święci Pańscy w poezji kapłańskiej, „Życie i Myśl” 1990 nr 9/10, s. 52­61.
Księża poeci (Próba słownika biobibliograficznego) appendix, „Życie i Myśl” 1990 nr 11/12, s. 55­57.
Zawód ksiądz, „Kierunki” 1990 nr 2 s. 1, 11.
Zawód poeta, „Kierunki” 1990 nr 5, s. 12.
Benefis „niewdzięczników”, „Goniec Teatralny” 1990 nr, 27 s. 2.
Niezależni, „Słowo Powszechne” 1990 nr 54, s. 6.
„Żeby razem z nim zmartwychwstać” czyli Wielkanoc w poezji kapłańskiej, „Słowo Powszechne” 1990 nr 74, s. 6.
Nie ma tutaj dla nas miejsca?, „Goniec Teatralny” 1990 nr 17, s. 1­2.
Wstępuję w jesień, „Życie i Myśl” 1989 nr 6, s. 54­55.
Literatura religijna dla dzieci, „Życie i Myśl” 1989 nr 9, s. 84­86.
Księża poeci (Próba słownika biobibliograficznego), „Życie i Myśl” 1989 nr 11/12, s. 85­98.
O teatrze w mieście Gnieźnie, „Kierunki” 1989 nr 32, s. 14.
Pegaz nad Notecią, „Kierunki” 1989 nr 36, s. 10.
…Aby zapisać znakami, „Kierunki” 1989 nr 42, s. 11­12.
Boże Narodzenie w poezji kapłańskiej, „Kierunki” 1989 nr 52/53, s. 11, 13.
Wesela polskie, „Kultura, Oświata, Nauka” 1989 nr 9/10, s. 24­46.
„Puls” bije rytmem współczesnym, „Słowo Powszechne” 1989 nr 88, s. 6.
Powrót do romantyzmu, „Scena” 1988 nr 5, s. 7­9 (omówienie kilku powojennych inscenizacji Dziadów).
Samotnik z Poznania, „Kierunki” 1988 nr 50, s. 11.

Recenzje:
Kto tak pięknie gra?, rec. z Manru I. J. Paderewskiego, Teatr Wielki w Poznaniu, „Ruch Muzyczny” 2019 nr 1, s. 82.
Tańcząc Solidarność, rec. z Solidariot/Solodar-Noc, Polski Teatr Tańca w Poznaniu, „Ruch Muzyczny” 2019 nr 1, s. 83.
Obiecana ziemia obiecana, rec. z spektaklu Obiecana ziemia obiecana, Polski Teatr Tańca, „Ruch Muzyczny” 2019 nr 5, s. 83.
Fredro do tańca – o wieczorze baletowym „Fredriana”, taniec polska.pl,, http://www.taniecpolska.pl/krytyka/620
Strawiński w Jaskini, rec. z baletów Gra w karty i Święto wiosny, Dwutygodnik.com, https://www.dwutygodnik.com/artykul/8240-strawinski-w-jaskini.html
Wieczór polski na zamku w Szczecinie, rec. z baletów: Pieśń o ziemi i Na kwaterunku, taniec.polska.pl, http://www.taniecpolska.pl/krytyka/628
Opera demokratyczna, rec. z opery Stanisława Moniuszki Paria, Dwutygodnik.com,
https://www.dwutygodnik.com/artykul/8339-opera-demokratyczna.html
Dziecięca opera o odchodzeniu, rec. z opery Jarka Kordaczuka Gwiezdnik, „Ruch Muzyczny” 2019 nr 7, s. 85.
Pippin to nie bryk z historii,  rec. z musicalu Pippin, „Ruch Muzyczny” 2019 nr 10, s. 73.
Nieznośna długość ruchu, rec. ze spektaklu Polskiego Teatru Tańca Fabula rasa, Ruch Muzyczny 2019 nr 12, s. 67.
W świecie średniowiecznych  dźwięków, rec. wystawy w Gnieźnie, „Kronika Wielkopolski 2019 nr 2, s. 130-132.
Trzy lata bezsenności, rec. z Festiwalu Bezsenność, „Kronika Wielkopolski” 2019 nr 3, s 144-146.
„Dziadek do orzechów” w Operze Wrocławskiej – balet pierwszego kontakt, taniec polska.pj, http://www.taniecpolska.pl/krytyka/683
Słabość zwycięzcy, rec. z opery Richarda Wagnera Śpiewacy norymberscy, Teatr Wielki w Poznaniu, http://www.dwutygodnik.com/artykul/7694-slabosc-zwyciezcy.html
Drapak dla kota, rec. ze spektaklu Priv w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie, http://www.dwutygodnik.com/artykul/7761-drapak-dla-kota.html
Dyrygent – aktor, „Ruch Muzyczny” 2018 nr 1 s. 60.
Wychodząc z niemal każdego koncertu kameralnego, zastanawiałem się nad jednym: dlaczego współcześni twórcy boją się większych form, dłuższych wypowiedzi, „Ruch Muzyczny” 2018 nr 4 s. 54-55.
Inny Donizetti albo msza operowa,  „Ruch Muzyczny” 2018 nr 4 s. 60.
Wygrał Wotan, „Ruch Muzyczny” 2018 nr 5 s. 60-61.
Trzeba poczuć luz, „Ruch Muzyczny” 2018 nr 5 s. 78.
Fantastyczni, „Ruch Muzyczny” 2018 nr 6, s. 57-58.
Kłopot z antykiem, „Ruch Muzyczny” 2018 nr 6, s. 74.
Jak ta para pięknie gra, „Ruch Muzyczny” 2018 nr 7, s. 56.
Muzyka – wątpliwy lek na bezsenność, „Ruch Muzyczny” 2018 nr 7, s. 50.
Jak się tańczy na Malcie, „Ruch Muzyczny” 2018 nr 8/9, s. 120.
Uwertura do nowego sezonu, „Ruch Muzyczny” 2018 nr 10, s. 85.
Na narodowe nuty, „Ruch Muzyczny” 2018 nr 11, s. 61-62.
Podróż do Grodna, „Ruch Muzyczny” 2018 nr 12, s. 54.
Jej portret, „Ruch Muzyczny” 2018 nr 12, s. 77.
Walkiria bez Minkowskiego, rec. z koncertu Filharmonii Poznańskiej, „Ruch Muzyczny” 2017 nr 1, s. 44
Urokliwy, ale czy skandalista?,  rec. z koncertu Filharmonii Poznańskiej, „Ruch Muzyczny” 2017 nr 2, s. 50
Ze żniwami trzeba było poczekać do lata, rec. z premiery Polskiego Teatru Tańca pt. Żniwa, „Ruch Muzyczny” 2017 nr 2, s. 62
Nagłe zastępstwo, rec. z Walkirii Wagnera w Filharmonii Poznańskiej, „Ruch Muzyczny” 2017 nr 1, s. 44.
Kompozytor, dyrygent, pianista, rec. z koncertu Olli Mustonena w Filharmonii Poznańskiej, „Ruch Muzyczny” 2017 nr 4, s. 50.
Warto było czekać, rec. z koncertu Christiana Zachariasa w Filharmonii Poznańskiej, „Ruch Muzyczny” 2017 nr 7/8, s. 58.
Mickiewicz jako alibi, rec. z Dziadów w Polskim Teatrze Tańca, „Ruch Muzyczny” 2017, nr 7/8,  s. 79.
Odświętnie, rec. z koncertu inauguracyjnego senon 2017/18, „Ruch Muzyczny” 2017, nr 11, s. 62.
Powrót Tchumburidze, rec. z koncerti Vericko Tchumburidze w Filharmonii Poznańskiej, „Ruch Muzyczny” 2017, nr 11, s. 79.
Borejko nade wszystko, rec. z koncertu Clary Jumi-Kang i Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod kier. Andrzeja Boreyko, „Ruch Muzyczny” 2017, nr 12, s. 53-54.
Sen, mara, jawa, rec. z premiery Polskiego Teatru Tańca Wesele. Poprawiny, „Ruch Muzyczny” 2017, nr 12, s. 63.
Carmen z serialu, rec. z opery Carmen, Teatr Wielki w Poznaniu, „Ruch Muzyczny 2014 nr 6, s. 69.
Każdy potrzebuje otwartego pola, rec. ze spektaklu Open Field Nadara Rosana i Need Mee Andrzeja Adamczyka, Polski Teatr Tańca 2014, „Ruch Muzyczny” 2014 nr 10, s. 81.
Thriller z morałem, rec. z musicalu Jeckyll and Hyde, Teatr Muzyczny w Poznaniu, „Ruch Muzyczny 2014 nr 11, s.77.
Blechacz z Beethovenem, rec. z koncertu Rafała Blechacza w Filharmonii Poznańskiej, „Ruch Muzyczny” 2014 nr 12, s. 62.
Barańczak Satanowskiego, rec. ze spektaklu Mr Barańczak w Teatrze Nowym w Poznaniu, „Ruch Muzyczny” 2013 nr 11, 74.
Lem według Meyera, rec. z opery K. Meyera Cyberiada, Teatr Wielki w Poznaniu, 2013,
http://www.dwutygodnik.com/artykul/4545-lem-wedlug-meyera-w-poznaniu.html
Strawiński: Kontrrewolucja, rec. z opery Król Edyp i baletu Święto wiosny I. Strawińskiego, Teatr Wielki w Poznaniu, 2013,
http://www.dwutygodnik.com/artykul/4463-strawinski-kontrrewolucja.html
„Historia żołnierza” Strawińskiego w Poznaniu, rec. spektaklu Historia żołnierza I. Strawińskiego w Teatrze Polskim w Poznaniu, 2012,
http://www.dwutygodnik.com/artykul/3707-historia-zolnierza-strawinskiego-w-poznaniu.html
Operowy „Hamlet” Thomasa w Poznaniu, rec. z opery Ambroise Thomasa Hamlet, Teatr Wielki w Poznaniu, 2012,
http://www.dwutygodnik.com/artykul/3634-operowy-hamlet-thomasa-w-poznaniu.html
Hamlet, rec. z Hamleta W. Szekspira w Teatrze Polskim w Poznaniu, 2012,
http://www.dwutygodnik.com/artykul/3378-hamlet-rez-p-szkotak.html
Old music New dance, rec. z Festiwalu Old Music New Dance. Poznań 2011,
http://www.dwutygodnik.com/artykul/2917-old-music-new-dance.html
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Maski w Poznaniu, „Kronika Wielkopolska” 2005 nr 2, s. 131-138.

Opracowanie i redakcja:
Zeszyt w kratkę. Obiady Katarzyny Próchnickiej-Pajowej i Conrada Drzewieckiego, wstęp i opracowanie, „Kronika Miasta Poznania” 2017 nr 2, s. 255-264.

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty, Wydział
Historia kultury (wykład) W. I, II, III, IV, V
Seminarium krytyki W. I, II, V
Publicystyka muzyczna W. I

Kontakt:
stefan.drajewski@gmail.com