Publikacje

Joanna Balewska

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor habilitowany, AM w Poznaniu (2018 r.)

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
Fortepian, Klawesyn

Zatrudnienie na Wydziale
Wydział II, Wydział Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

Prowadzone przedmioty
Praca z pianistą, Nauka akompaniamentu z czytaniem nut a vista

Kontakt
joanna.balewska@wp.pl

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA

Joanna Balewska jest absolwentką poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie fortepianu prof. zw. Andrzeja Tatarskiego i klawesynu dr hab. prof. AM Marii Banaszkiewicz-Bryły (dyplom z wyróżnieniem). Obecnie współpracuje z Katedrą Instrumentów Dętych i Akordeonu AM w Poznaniu. Jest również nauczycielem dyplomowanym Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza, gdzie prowadzi klasę fortepianu oraz zespoły kameralne.
Jej repertuar obejmuje muzykę od baroku aż po dzieła najnowsze, a działalność artystyczna skupia się wokół kameralistyki z udziałem fortepianu lub klawesynu. Do ważniejszych projektów artystycznych, w których uczestniczyła, zalicza:
Koncerty w ramach cykli organizowanych przez Akademie Muzyczne w Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie i Katowicach,  w tym koncerty monograficzne poświęcone twórczości F. Poulenca, B. Strzeleckiej, F. Dąbrowskiego, A. Tansmana, Z. Kasserna, Ł. Wosia. Na swoim koncie ma liczne prawykonania utworów kompozytorów polskich.
Koncerty w ramach projektu „Tradycja i Poszukiwania”, poświęconego muzyce współczesnej różnych krajów, realizowanego w ramach działalności Katedry Instrumentów Dętych i Akordeonu AM w Poznaniu.
Udział w festiwalach (m.in. w I i V Międzynarodowym Festiwalu Fletowym w Poznaniu, Polsko-Niemieckim Festiwalu „Zbliżenia” w Schwerin, Poznańskich Dniach Nauki i Sztuki, The September Concert Poland, Festiwalu Muzyki Instrumentalnej w Katowicach, II Kongresie Saksofonowym w Warszawie) i konferencjach naukowych (m.in. w X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Musica practica, musica theoretica”: Muzyka kameralna modernizmu i postmodernizmu między normą a wyzwoleniem”).
Udział w przewodach doktorskich ad. dr hab. Szymona Guzowskiego, dr Mateusza Kubańskiego oraz dr Łukasza Krzemińskiego.
Udział, w charakterze akompaniatora, w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych (m.in. w Bernie, Kaliszu, Warszawie, Gdańsku, Piotrkowie Trybunalskim, Katowicach, Wrocławiu, Bytomiu, Szczecinku, Włoszakowicach).
Udział, w charakterze akompaniatora, w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pedagogów z całej Europy. Do artystów, z którymi miała przyjemność współpracować należą: prof. prof. Robertas Beinaris (Litwa), Raphael Leone (Austria), Baptiste Gibier (Francja), Angelo Palmeri (Włochy), Maurice Bourgue (Francja), Christoph Hartmann (Niemcy), Luca Vignali (Włochy) oraz Marino Bedetti (Włochy). Jako pianistka i klawesynistka uczestniczyła także w czterech kolejnych edycjach Poznańskiej Letniej Akademii Instrumentów Dętych (2014-2017).

Współpracowała również z licznymi instytucjami propagującymi sztukę, m.in. Filharmonią Poznańską im. T. Szeligowskiego, Filharmonią Gorzowską, Teatrem Muzycznym w Poznaniu, MOK w Lesznie, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Fary, CK Zamek oraz Muzeum Feliksa Nowowiejskiego „Willa wśród Róż” w Poznaniu.

 

PUBLIKACJE

2013 – Publikacja płyty „Balcan impressions” for oboe and piano, poświęconej muzyce współczesnej krajów bałkańskich, zawierającej kompozycje L. Borisova, R. Petrovića, S. Stojkova, I. Petrića (Mateusz Kubański – obój).

2014 – Publikacja książki „Fenomen dźwiękowy w twórczości klawesynowej F. Couperina le Grand i w Le Tombeau de Couperin M. Ravela” wraz z płytą „Francuska muzyka klawiszowa XVIII i XX wieku”.

2016 – Publikacja płyty „Works for saxophone and piano”, poświęconej twórczości na saksofon i fortepian kieleckiego kompozytora Łukasza Wosia (Magdalena Jakubska-Szymiec – saksofon).

2016 – Publikacja płyty „Obój w operze”, w formie załącznika do monografii autorstwa Łukasza Krzemińskiego pt. „Muzyka operowa i ludowa jako źródło inspiracji dla twórców wirtuozowskiej literatury obojowej dziewiętnastego stulecia” (Łukasz Krzemiński – obój).

2017 – Publikacja płyty „TȎN-THȂT Tiêt Utwory na klawesyn, fortepian i instrumenty dęte/Works for harpsichord, piano and wind instruments” (Andrzej Łęgowski – flety, Łukasz Krzemiński – obój, Jakub Drygas – klarnet, Arkadiusz Adamczyk – fagot).

2017 – Publikacja artykułu pt. „Tôn-Thȃt Tiêt – między kulturą Orientu a europejską awangardą muzyczną. Utwory na instrumenty dęte i klawiszowe z lat 1965-1972”, który ukazał się w czasopiśmie naukowym wydawanym przez Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi („Notes muzyczny” nr 7).

 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

2001 – Nagroda za wyróżniający akompaniament na XXXIV Ogólnopolskim Konkursie Młodych Muzyków im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach
2004, 2007, 2012 – Nagrody dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza za wyróżniającą pracę dydaktyczną i wychowawczą
2012 – Nagroda za wyróżniający akompaniament na XXXV Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku
2012 – Nagroda za wyróżniający akompaniament na Makroregionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych Szkół Muzycznych II st. w Ostrowie Wielkopolskim
2013 – Odznaczenie honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla kultury polskiej”
2014 – Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu