Skład osobowy

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Administracja
mgr Marcin Elbanowski – kanclerz
mgr Ewa Białynicka-Birulo – kwestor

Kwestura

mgr inż. Tomasz Jądrzyk – zastępca kwestora
mgr inż. Przemysław Stachowiak
mgr Renata Cwojdzińska
mgr Izabela Michalczyk
Marlena Cuprych
Bożena Koziuk
Barbara Włodarczak

Dział Kadr
mgr Agnieszka Pietrowska
mgr Renata Kuźma

Dział Organizacji Nauki i Nauczania
mgr Maja Czepczyńska – kierownik
mgr Magdalena Kałek
mgr Magdalena Szcześniak
mgr Dagmara Pawelska-Rogal
mgr Natasza Szlafczyńska
mgr Joanna Gędziorowska
mgr Piotr Zwierzchowski
mgr Marzena Srebro
mgr Roksana Skieresz

Biuro Rektora
mgr Aldona Berdyszak – Biuro Karier oraz pozyskiwanie funduszy unijnych
mgr Alicja Bohdanowicz-Murawska – jednostka ds. przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego
mgr Anna Czajkowska-Zimnicka – Biuro Koncertowe, manager ds. marketingu i kształtowania wizerunku
mgr Marzena Sworek – sekretariat

Dział Administracyjno-Gospodarczy i Zaopatrzenia
Tadeusz Cieślak – p.o kierownik
Grzegorz Hajduk – zastępca kierownika
mgr Eugeniusz Hoppel
Andrzej Maliszewski
mgr Agnieszka Nowak

Archiwum
dr Iwona Fokt

Studio Nagrań
dr Michał Garstecki – specjalista naukowo-techniczny
mgr Michał Łaszewicz – specjalista naukowo-techniczny

Stroiciele
mgr Zbigniew Wajdzik
Bartosz Bardziński
Jarosław Zając
Zbigniew Francuzik

Samodzielne stanowiska
mgr Barbara Baszuk – specjalista – koordynator programu Erasmus
mgr Witold Kamiński – starszy specjalista ds. zamówień publicznych
mgr inż. Bernadeta Filoda – specjalista ds. BHP i PPoż.
mgr Joanna Tadych – specjalista (sekretariat Kanclerza)
mgr Andrzej Miś – specjalista ds. IT
mgr Wojciech Szablewski – specjalista ds. obronnych, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
inż. Jakub Szewczyk – administrator sieci informatycznych
dr hab. Piotr Szychowski – specjalista ds. studentów obcokrajowców
mgr inż. Janusz Jakobsze – główny specjalista ds. inwestycji i remontów
mgr Karolina Zaradna – starszy referent (sekretariat Kanclerza)
mgr inż. Maciej Werc – starszy specjalista ds. realizacji projektów
mgr inż. Michał Pawłowski – starszy specjalista ds. dokumentacji projektów
mgr Maria Jarmusz – samodzielny referent (pracownia ksero)

Dom Studenta
Jacek Różański – p.o. kierownik

Biblioteka Główna 
dr Ewa Rzanna-Szczepaniak – dyrektor
mgr Jarosław Sieczkowski – zastępca dyrektora
mgr Robert Friebe
mgr Aleksandra Pałka
mgr Joanna Skowrońska
mgr Karolina Zgodzińska
Elżbieta Cieślak

Laboratorium odsłuchu (biblioteka)
mgr Bogna Kostrzewa-Dubel
mgr Joanna Kulczyńska