Skład osobowy

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Administracja
mgr Marcin Elbanowski – kanclerz
mgr Ewa Białynicka-Birulo – kwestor

Kwestura
mgr inż. Tomasz Jądrzyk – zastępca kwestora
mgr inż. Przemysław Stachowiak
mgr Renata Cwojdzińska
mgr Izabela Michalczyk
Marlena Cuprych
Bożena Koziuk
Barbara Włodarczak

Dział Kadr
mgr Angelika Budrewicz – starszy referent administracyjny
mgr Agnieszka Pietrowska
mgr Małgorzata Król-Zdanowicz

Dział Organizacji Nauki i Nauczania
mgr Maja Czepczyńska – kierownik
mgr Magdalena Kałek
mgr Magdalena Szcześniak
mgr Dagmara Pawelska-Rogal
mgr Natasza Szlafczyńska
mgr Joanna Gędziorowska
mgr Piotr Zwierzchowski
mgr Marzena Srebro
mgr Roksana Skieresz

Biuro Rektora
mgr Katarzyna Liszkowska-Łakomy – kierownik biura rektora, asystent rektora
mgr Aldona Berdyszak – starszy specjalista ds. marketingu, promocji i organizacji wydarzeń
mgr Alicja Bohdanowicz-Murawska – specjalista ds. stopni i tytułów
mgr Malwina Kunc – starszy specjalista ds. promocji i kształtowania wizerunku uczelni
mgr Marzena Sworek – specjalista ds. koordynacji wydarzeń artystycznych
mgr Magdalena Wiśniewska – specjalista ds. Akademickiej Agencji Artystycznej, redaktor strony internetowej Uczelni

Dział Administracyjno-Gospodarczy i Zaopatrzenia
Tadeusz Cieślak – p.o kierownik
Grzegorz Hajduk – zastępca kierownika
mgr Eugeniusz Hoppel
Andrzej Maliszewski
mgr Agnieszka Nowak

Archiwum
mgr Tomasz Noculak

Studio Nagrań
dr Michał Garstecki – specjalista naukowo-techniczny
mgr Michał Łaszewicz – specjalista naukowo-techniczny
Dominik Szeszo – referent techniczny

Stroiciele
mgr Zbigniew Wajdzik
Bartosz Bardziński
Jarosław Zając
Zbigniew Francuzik

Samodzielne stanowiska
mgr Barbara Baszuk – specjalista – koordynator programu Erasmus
mgr Witold Kamiński – starszy specjalista ds. zamówień publicznych
mgr inż. Bernadeta Filoda – specjalista ds. BHP i PPoż.
mgr Joanna Tadych – specjalista (sekretariat kanclerza)
mgr Andrzej Miś – specjalista ds. IT
mgr Wojciech Szablewski – główny specjalista ds. obronnych, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
inż. Jakub Szewczyk – administrator sieci informatycznych
mgr inż. Janusz Jakobsze – główny specjalista ds. inwestycji i remontów
mgr Karolina Zaradna – starszy referent (sekretariat kanclerza)
mgr inż. Maciej Werc – główny specjalista ds. realizacji projektów
mgr inż. Michał Pawłowski – główny specjalista ds. dokumentacji projektów
mgr inż. Krzysztof Krotoschak – główny specjalista ds. zarządzania projektami
lic. Elżbieta Zienkowicz-Kochańska – specjalista ds. rozliczeń projektów
mgr Maria Jarmusz-Mikuła – młodszy specjalista (pracownia kserograficzna)
mgr Krzysztof Steinke – specjalista naukowo-techniczny
mgr Karolina Kapela – starszy technik ds. strojenia instrumentów dawnych
dr Iwona Fokt – starszy specjalista ds. digitalizacji dziedzictwa kulturowego

Dom Studenta
Jacek Różański – kierownik

Biblioteka Główna 
dr Ewa Rzanna-Szczepaniak – dyrektor
mgr Jarosław Sieczkowski – zastępca dyrektora
mgr Robert Friebe
mgr Joanna Skowrońska
mgr Karolina Zgodzińska
Elżbieta Cieślak

Wydawnictwo
dr Małgorzata Pawłowska – redaktor naczelna
dr Iwona Fokt – koordynator pracy Wydawnictwa
mgr Krzysztof Steinke – redaktor techniczny

Laboratorium odsłuchu (biblioteka)
mgr Bogna Kostrzewa-Dubel
mgr Joanna Kulczyńska

Skip to content