Skład osobowy

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Administracja
mgr Marcin Elbanowski – kanclerz
mgr Ewa Białynicka-Birulo – kwestor

Kwestura

mgr inż. Tomasz Jądrzyk – zastępca kwestora
mgr inż. Przemysław Stachowiak
mgr Renata Cwojdzińska
mgr Izabela Michalczyk
Marlena Cuprych
Bożena Koziuk
Barbara Włodarczak

Dział Kadr
Bożena Nehring
mgr Agnieszka Pietrowska
mgr Renata Kuźma

Dział Organizacji Nauki i Nauczania
mgr Maja Czepczyńska – kierownik
mgr Magdalena Kałek
mgr Magdalena Szcześniak
mgr Dagmara Pawelska-Rogal
mgr Natasza Szlafczyńska
mgr Joanna Gędziorowska
mgr Piotr Zwierzchowski
mgr Marzena Srebro
mgr Roksana Skieresz
lic. Natalia Kołodziejczyk

Biuro Rektora
mgr Aldona Berdyszak – Biuro Karier oraz pozyskiwanie funduszy unijnych
mgr Alicja Bohdanowicz – jednostka ds. przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego
mgr Anna Czajkowska-Zimnicka – Biuro Koncertowe, manager ds. marketingu i kształtowania wizerunku
mgr Marzena Sworek – sekretariat

Dział Administracyjno-Gospodarczy i Zaopatrzenia
Tadeusz Cieślak – p.o kierownik
Grzegorz Hajduk – zastępca kierownika
mgr Eugeniusz Hoppel
Andrzej Maliszewski
mgr Agnieszka Nowak

Archiwum
dr Iwona Fokt

Studio Nagrań
dr Michał Garstecki – specjalista naukowo-techniczny
mgr Michał Łaszewicz – specjalista naukowo-techniczny

Stroiciele
mgr Zbigniew Wajdzik
Bartosz Bardziński
Jarosław Zając
Zbigniew Francuzik

Samodzielne stanowiska
mgr Barbara Baszuk – specjalista – koordynator programu Erasmus
mgr Witold Kamiński – starszy specjalista ds. zamówień publicznych
mgr inż. Bernadeta Filoda – specjalista ds. BHP i PPoż.
mgr Joanna Tadych – specjalista (sekretariat Kanclerza)
mgr Andrzej Miś – specjalista ds. IT
mgr Wojciech Szablewski – specjalista ds. obronnych, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
inż. Jakub Szewczyk – administrator sieci informatycznych
dr Piotr Szychowski – specjalista ds. studentów obcokrajowców
mgr inż. Janusz Jakobsze – główny specjalista ds. inwestycji i remontów
mgr Karolina Zaradna – starszy referent (sekretariat Kanclerza)
mgr inż. Maciej Werc – starszy specjalista ds. realizacji projektów
mgr inż. Michał Pawłowski – starszy specjalista ds. dokumentacji projektów
mgr Maria Jarmusz – samodzielny referent (pracownia ksero)

Dom Studenta
Jacek Różański – p.o. kierownik

Biblioteka Główna 
dr Ewa Rzanna-Szczepaniak – dyrektor
mgr Jarosław Sieczkowski – zastępca dyrektora
mgr Robert Friebe
mgr Aleksandra Pałka
mgr Joanna Skowrońska
mgr Karolina Zgodzińska
Elżbieta Cieślak

Laboratorium odsłuchu (biblioteka)
mgr Bogna Kostrzewa-Dubel
mgr Joanna Kulczyńska