Skład osobowy

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 

Administracja

mgr Marcin Elbanowski – kanclerz

mgr Ewa Białynicka-Birulo – kwestor

 

Kwestura

mgr inż. Tomasz Jądrzyk – zastępca kwestora

mgr inż. Przemysław Stachowiak

mgr Renata Cwojdzińska

mgr Izabela Michalczyk

Marlena Cuprych

Bożena Koziuk

Barbara Włodarczak

 

Dział Kadr

mgr Agnieszka Pietrowska

mgr Małgorzata Król-Zdanowicz

mgr Renata Kuźma

 

Dział Organizacji Nauki i Nauczania

mgr Maja Czepczyńska – kierownik

mgr Magdalena Kałek

mgr Magdalena Szcześniak

mgr Dagmara Pawelska-Rogal

mgr Natasza Szlafczyńska

mgr Joanna Gędziorowska

mgr Piotr Zwierzchowski

mgr Marzena Srebro

mgr Roksana Skieresz

 

Biuro Rektora

mgr Aldona Berdyszak – Biuro Karier oraz pozyskiwanie funduszy unijnych

(starszy specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych i prowadzenia biura karier)

mgr Alicja Bohdanowicz-Murawska – jednostka ds. przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

(specjalista ds. stopni i tytułów)

mgr Anna Czajkowska-Zimnicka – Biuro Koncertowe, manager ds. marketingu i kształtowania wizerunku (starszy specjalista ds. marketingu i kształtowania wizerunku)

mgr Marzena Sworek – sekretariat Rektora

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy i Zaopatrzenia

Tadeusz Cieślak – p.o kierownik

Grzegorz Hajduk – zastępca kierownika

mgr Eugeniusz Hoppel

Andrzej Maliszewski

mgr Agnieszka Nowak

 

Archiwum

mgr Tomasz Noculak

 

Studio Nagrań

dr Michał Garstecki – specjalista naukowo-techniczny

mgr Michał Łaszewicz – specjalista naukowo-techniczny

Dominik Szeszo – referent techniczny

 

Stroiciele

mgr Zbigniew Wajdzik

Bartosz Bardziński

Jarosław Zając

Zbigniew Francuzik

 

Samodzielne stanowiska

mgr Barbara Baszuk – specjalista – koordynator programu Erasmus

mgr Witold Kamiński – starszy specjalista ds. zamówień publicznych

mgr inż. Bernadeta Filoda – specjalista ds. BHP i PPoż.

mgr Joanna Tadych – specjalista (sekretariat Kanclerza)

mgr Andrzej Miś – specjalista ds. IT

mgr Wojciech Szablewski – główny specjalista ds. obronnych, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

inż. Jakub Szewczyk – administrator sieci informatycznych

mgr inż. Janusz Jakobsze – główny specjalista ds. inwestycji i remontów

mgr Karolina Zaradna – starszy referent (sekretariat Kanclerza)

mgr inż. Maciej Werc – główny specjalista ds. realizacji projektów

mgr inż. Michał Pawłowski – główny specjalista ds. dokumentacji projektów

mgr inż. Krzysztof Krotoschak – główny specjalista ds. zarządzania projektami

lic. Elżbieta Zienkowicz-Kochańska- specjalista ds. rozliczeń projektów

mgr Maria Jarmusz-Mikuła – samodzielny referent (pracownia ksero)

dr Małgorzata Pawłowska – specjalista naukowo-techniczny

mgr Krzysztof Steinke – specjalista naukowo-techniczny

 

Dom Studenta

Jacek Różański – kierownik

 

Biblioteka Główna

dr Ewa Rzanna-Szczepaniak – dyrektor

mgr Jarosław Sieczkowski – zastępca dyrektora

mgr Robert Friebe

mgr Joanna Skowrońska

mgr Karolina Zgodzińska

Elżbieta Cieślak

 

Laboratorium odsłuchu (biblioteka)

mgr Bogna Kostrzewa-Dubel

mgr Joanna Kulczyńska