Anons, Komunikaty

Publikacje

Muzyk orkiestrowy – nowa specjalność!

Z radością informujemy, że od nowego roku akademickiego w poznańskiej Akademii Muzycznej możliwe będzie kształcenie się w ramach nowej specjalności, którą utworzono na kierunku Instrumentalistyka:

muzyk orkiestrowy

(studia II stopnia)

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie uczelni: klik
Kontakt: jhaufa@amuz.edu.pl

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów muzycznych I lub II stopnia, a jej głównym celem jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy na stanowisku muzyka w zespole orkiestrowym.

W planie studiów między innymi:

zwiększona liczba godzin zajęć indywidualnych w zakresie przedmiotu „studia orkiestrowe”,
zespoły studiów orkiestrowych (kameralistyka w sekcjach orkiestrowych),
orkiestra symfoniczna lub orkiestra dęta,
egzaminy w formule przesłuchań do orkiestr,
egzamin dyplomowy z zakresu studiów orkiestrowych.

Studiuj z nami! Rekrutacja już ruszyła, a egzaminy wstępne odbędą się w czerwcu br.

 

ZAPRASZAMY!