KSZTAŁCENIE OGÓLNE

KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

HISTORIA KULTURY

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: grupowo

WYKŁADOWCY: dr. hab. Andrzej Kempiński, prof. AM; dr Stefan Drajewski, ad.

Ogólny zarys dziejów kultury i sztuki od starożytności do XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem sztuki polskiej.

HISTORIA TEATRU MUZYCZNEGO

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: grupowo

WYKŁADOWCA: dr Maciej Straburzyński

Podstawowe problemy teoretyczne i historyczne opery i dramatu muzycznego w aspekcie ogólnej teorii dramatu, ze szczególnym uwzględnieniem operowo-dramatycznej literatury epok: od baroku po współczesność.

LEKTORAT JĘZYKA WŁOSKIEGO

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: grupowo

WYKŁADOWCY: mgr Agnieszka Brojek, st. wykł.

Podstawy gramatyczne, fonetyczne i słownictwo. Najważniejsze pojęcia leksykalne. Wykorzystanie języka w wykonawstwie wokalnym.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: grupowo

WYKŁADOWCY: mgr Anna Rychlewska, mgr Rafał Nuckowski.

Korekta wad postawy, praca nad rozwojem mięśni oddechowych.

MARKETING I ANIMACJA KULTURY

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: grupowo

WYKŁADOWCY: dr M. Okupnik.

Wyposażenie studentów w umiejętności z zakresu menedżerstwa i promocji kultury (muzyki). Autopromocja, umiejętność zaistnienia w warunkach gospodarki rynkowej w kulturze i sztuce.

 

Skip to content