WŁADZE INSTYTUTÓW

dyrektor
Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
prof. AMP dr hab. Monika Kędziora

zastępca dyrektora
Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska

dyrektor
Instytutu Dyrygentury
prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz

zastępca dyrektora
Instytutu Dyrygentury
ad. dr hab. Marianna Lewicka

dyrektor
Instytutu Wokalistyki
prof. AMP dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska

zastępca dyrektora
Instytutu Wokalistyki
ad. dr Paulina Zarębska 

dyrektor
Instytutu Edukacji Artystycznej
dr hab. Paweł Łuczak

zastępca dyrektora
Instytutu Edukacji Artystycznej
ad. dr Magdalena Andrys

dyrektor
Instytutu Instrumentalistyki
prof. AMP dr hab. Mikołaj Zgółka

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentalistyki
wykł. mgr Renata Pabich 

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentalistyki
prof. AMP dr hab. Maciej Łakomy

dyrektor
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
prof. dr hab. Wojciech Olszewski

zastępca dyrektora
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
ad. dr Maciej Kociński 

 

dyrektor
Instytutu Instrumentów Lutniczych
prof. AMP dr hab. Piotr Niewiedział

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentów Lutniczych
wykł. mgr Jan Mazurek 

Skip to content