WŁADZE INSTYTUTÓW

dyrektor
Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
prof. dr hab. Monika Kędziora

zastępca dyrektora
Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
dr Małgorzata Pawłowska

 

dyrektor
Instytutu Dyrygentury
prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz

zastępca  dyrektora
Instytutu Dyrygentury
dr hab. Marianna Majchrzak

 

dyrektor
Instytutu Wokalistyki
dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska

zastępca dyrektora
Instytutu Wokalistyki
dr Paulina Zarębska

 

dyrektor
Instytutu Edukacji Artystycznej
prof. dr hab. Przemysław Pałka

zastępca dyrektora
Instytutu Edukacji Artystycznej
mgr Magdalena Andrys

 

dyrektor
Instytutu Instrumentalistyki
dr hab. Mikołaj Zgółka

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentalistyki
mgr Renata Pabich

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentalistyki
dr Przemysław Witek

 

dyrektor
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
prof. dr hab. Wojciech Olszewski

zastępca dyrektora
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
dr Maciej Kociński

 

dyrektor
Instytutu Instrumentów Lutniczych
dr hab. Piotr Niewiedział

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentów Lutniczych
mgr Jan Mazurek