MIKOŁAJ ZGÓŁKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikołaj Zgółka_CV (130 KB)

 

Mikołaj Zgółka

Tytuł i stopień naukowy, uczelnia, rok uzyskania
prof. AMP — Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 2023
dr hab. – Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 2019

Stanowisko
prof. AMP

Dyscyplina artystyczna/naukowa — kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
skrzypce historyczne, altówka historyczna

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Studiował na uczelniach w Polsce, Szwajcarii i w Niemczech. Jako solista i kameralista zdobywał nagrody na konkursach krajowych i międzynarodowych. Jest skrzypkiem skoncentrowanym na wykonawstwie historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki skrzypcowej przełomu XVII i XVIII wieku, muzyki kameralnej drugiej połowy wieku XVIII, oraz wczesnoromantycznej. Koncertował w niemal wszystkich krajach europejskich, współpracował jako koncertmistrz bądź kameralista z wieloma zespołami muzyki dawnej w Polsce i za granicą – Collegium Musicum Stuttgart, Berlin Baroque, Barock Orchester Vorpommern, Allegria Musicale (Szwajcaria), Collegium Marianum (Praga), Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Szczecin. Jest prymariuszem i współzałożycielem kwartetu Musicarius. Współpracuje z brytyjskim Gabrieli Consort & Players, niemiecką Dresdner Festival Orchester oraz belgijską Anima Eterna. Regularnie współpracuje z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu gdzie bywa zapraszany w funkcji muzyka-solisty. Jest również koncertmistrzem i współzałożycielem polsko-niemieckiego zespołu Neue Pohlnische Capelle, którego działalność koncentruje się na odtwarzaniu kultury i muzyki dworu saskiego w Dreźnie i Warszawie. Aktywność ta zaowocowała przywróceniem do życia muzycznego wielu interesujących i zapomnianych utworów, jak również działalnością naukową i publicystyczną dotyczącą Pohlnische Capelle. Został współtwórcą kilkudziesięciu nagrań fonograficznych stworzonych dla Polskiego Radia, Wydawnictwa Dux, Recart, CDAccord, NFM Recordings i Deutsche Grammophon. W roku 2012 został uhonorowany nagrodą Flis 2012 poznańskiego środowiska muzycznego, zaś w roku 2013 okolicznościową nagrodą Ministra Kultury dla kwartetu Musicarius.
Płyta z utworami G. G. Gorczyckiego, nagrana wraz z Wrocław Baroque Ensemble została uhonorowana Muzyczną Nagrodą Miasta Wrocławia w roku 2014. Wydana w roku 2019 solowa płyta z sonatami skrzypcowymi Carla Höckha została wyróżniona międzynarodową nagrodą Supersonic Award luksemburskiego czasopisma „Pizzicato”. Jest doktorem habilitowanym sztuki i prowadzi klasę skrzypiec historycznych na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Od 2019 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Instrumentalistyki na tejże uczelni. Bywa zapraszany na konferencje, posiada w swym dorobku publikacje naukowe.
Nauczał również na kursach mistrzowskich w Lidzbarku Warmińskim, Jarosławiu i Magdeburgu. Na co dzień koncertuje na instrumencie autorstwa Aegidiusa Kloza 1793 oraz Giovanni Paolo Magginiego 1629 (kopia Krzysztof Krupa).

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty, Wydział
skrzypce historyczne, altówka historyczna, retoryka

Kontakt
mzgolka@amuz.edu.pl

 

WERSJA ANGIELSKA

Last name and first name
Zgółka Mikołaj

Academic title and degree, institution, graduation year
dr hab./ Doctor of Arts, Professor

Position
assistant professor

Artistic/research discipline
instrumental faculty

Speciality
historical violin, historical viola, historical performance

Artistic/research activity (the most important concerts, publications, CDs, compositions)
He studied at universities in Poland, Switzerland and Germany. As a soloist and chamber musician, he won prizes in national and international competitions. Historical performance is in the centre of his interests, with particular emphasis on violin music at the turn of the 17th and 18th centuries, chamber music of the second half of the18th century and early Romanticism.
Mikołaj Zgółka has given concerts in almost all European countries. He has collaborated — as a concertmaster or chamber musician — with many early music ensembles in Poland and abroad, such as Collegium Musicum Stuttgart, Berlin Baroque, Allegria Musicale (Switzerland), Collegium Marianum (Prague), Wrocław Baroque Ensemble, Consortium Sedinum and Orchestra of the Academy of Early Music Foundation in Szczecin.
He is the 1st violinist and co-founder of the Musicarius quartet, as well as the concertmaster and initiator of the Polish-German ensemble Neue Pohlnische Capelle, whose activity focuses on reviving the culture and music of the Saxon court in Dresden and Warsaw. This activity has resulted in bringing many interesting and forgotten works back to musical life, as well as scientific and popularising publications.
Besides, he also cooperates with other remarkable orchestras like Wrocław Baroque Orchestra, Dresdner Festspielorchester, Anima Eterna, Gabrieli Consort and Players.
Mikołaj Zgółka has taken part in dozens of recordings published, among others by Polskie Radio, DUX, CD Accord, RecArt, and Deutsche Grammophon; CD with the works of Grzegorz Gerwazy Gorczycki, which he recorded together with the Wrocław Baroque Ensemble conducted by Andrzej Kosendiak, was awarded the Music Prize of the City of Wrocław 2013.
Mikołaj Zgółka is a doctor of arts and runs the Baroque violin class at the Academy of Music in Poznań. He also teaches theoretical subjects, including rhetoric, that has been absent in university education so far. He has taught master classes in Lidzbark Warmiński, Jarosław and Magdeburg.
As president of the Society of Lovers of Culture and Art, he is the initiator of many artistic undertakings. Several times, he has managed music festivals in Poland. For his activity he was honoured by the Poznań music circles with the Flis Award (2012) and the Medal of the Young Positivist (2016), awarded by the Hipolit Cegielski Society. In 2013, together with the Musicarius quartet, he received a commemorative award of the Polish Ministry of Culture and National Heritage. His solo CD with world premiere recording of Carl Höckh`s violin sonatas was awarded with Supersonic Music Award in 2019 and nominated to International Classical Music Awards in 2020.
Mikołaj Zgółka plays an Aegidius Kloz violin from 1793 and a copy of Giovanni Paolo Maggini’s violin from 1629, made by Krzysztof Krupa.

Employment at the Faculty
II

Courses taught, Faculty
historical violin, historical viola, rhetoric

Contact
mzgolka@amuz.edu.pl

Skip to content