Magdalena Wdowicka-Mackiewicz

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
prof. dr hab. Akademia Muzyczna w Poznaniu
profesor sztuk muzycznych, Prezydent RP, 2016

Stanowisko
prof. nadzw.

Dyscyplina artystyczna/naukowa — kierunek
Dyrygentura

Specjalność
Dyrygentura chóralna

Zatrudnienie na Wydziale
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

Prowadzone przedmioty, Wydział
Dyrygentura chóralna, Wydział I

Kontakt
mwdowicka@amuz.edu.pl

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Absolwentka poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie dyrygentury chóralnej prof. Stanisława Kulczyńskiego. Dwukrotna laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (1992- II nagroda, 1994- I nagroda). Obecnie jako profesor tej uczelni wykłada dyrygenturę chóralną. W latach 2012 – 2020 pełniła funkcję kierownika Katedry Dyrygentury Chóralnej, a od października 2020 r. jest dyrektorem Instytutu Dyrygentury. Do chwili obecnej jej klasę ukończyło 27 dyrygentów. Znakomita większość z nich prowadzi własne chóry i zespoły w Polsce oraz za granicą.
Magdalena Wdowicka-Mackiewicz specjalizuje się głównie w wykonawstwie muzyki okresu Renesansu i Baroku. Uczestniczy jako wykładowca w konferencjach i sesjach naukowych, jest jurorem na konkursach chóralnych (m.in. Concorso Internationale di Canto Corale w Gorycji), prowadzi warsztaty chóralne. Jest członkiem European Choral Asssociation Europa Cantat.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE I NAUKOWE

Działalność artystyczna Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz jest związana przede wszystkim z Chórem Kameralnym Dysonans (www.dysonans.pl), którego dyrygentem jest od 1991 r. Z zespołem tym zdobyła wiele znaczących nagród na konkursach chóralnych w Polsce i Europie m.in.: I Nagrodę w kategorii Barok, II nagrodę w kategorii Renesans oraz nagrodę specjalną za program o najwyższych walorach artystycznych na jednym z najbardziej prestiżowych konkursów chóralnych w Europie – 55. Concorso Internazionale di Canto Corale Seghizzi Gorizia w 2016 r. Wzięła też udział w finale organizowanego przez Petera Phillipsa, dyrektora The Tallis Scholars, London International A Cappella Choir Competition w 2017 r. Od 2018 roku zajmuje się również wykonawstwem muzyki barokowej pochodzącej z Ameryki Południowej, odkrywanej i rekonstruowanej przez ks. prof. dr hab. Piotra Nawrota. Owocem tej współpracy była podróż do Ameryki Południowej i udział w XII Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana „Misiones de Chiquitos” w Boliwii.

 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

Za swoją działalność została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (2007 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013 r.) oraz Medalem Srebrnym za Długoletnia Służbę (2017 r.)

Skip to content