Magdalena Wdowicka-Mackiewicz

Magdalena Wdowicka-Mackiewicz

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
Prof. dr hab. Akademia Muzyczna w Poznaniu

Stanowisko
prof. AM

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność
Dyrygentura chóralna

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Magdalena Wdowicka-Mackiewicz ukończyła poznańską Akademię Muzyczną w 1994 roku w klasie dyrygentury chóralnej prof. Stanisława Kulczyńskiego.
Jest dwukrotną laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (1992 – II nagroda, 1994 – I nagroda).
W roku 1994 otrzymała Stypendium dla Młodych Twórców ufundowane przez Urząd Miejski w Poznaniu.
W tym samym roku została zatrudniona jako asystent w poznańskiej Akademii Muzycznej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, gdzie obecnie jako profesor tejże uczelni wykłada dyrygenturę chóralną. Od października 2012 roku pełni funkcję kierownika Katedry Chóralistyki.
Współpracowała z wieloma chórami i orkiestrami (m.in. orkiestrą barokową „Arte dei suonatori”), z którymi przygotowywała dzieła wokalno-instrumentalne J. S. Bacha , D. Buxtehude, W. A. Mozarta, C. Orffa, A. Parta i in.
Magdalena Wdowicka-Mackiewicz specjalizuje się głównie w wykonawstwie muzyki okresu Renesansu i Baroku. Uczestniczy jako wykładowca w konferencjach i sesjach naukowych, jest jurorem na konkursach chóralnych, prowadzi warsztaty chóralne.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
Działalność artystyczna Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz jest związana przede wszystkim z Chórem Kameralnym Dysonans, którego dyrygentem jest od 1991 roku. Z zespołem tym zdobyła wiele znaczących nagród na konkursach chóralnych w Polsce i Europie.
Szczegóły na stronie: www.dysonans.pl

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
Brązowy Krzyż Zasługi (2007)
Medal Komisji Edukacji Narodowej ( 2013)

Zatrudnienie na Wydziale
IV

Kontakt: 
wdowicka.mackiewicz@dysonans.pl