Maria Koszewska-Wajdzik

Maria Koszewska-Wajdzik

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
dr hab. Akedemia im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu, 2015

Stanowisko
prof. AMP

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
Fortepian

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty, Wydział
Praca z pianistą – wydz. II
Fortepian – wydz. I

Kontakt
mkoszewskawajdzik@amuz.edu.pl

 


DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA

Maria Koszewska-Wajdzik jest absolwentką Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Andrzeja Tatarskiego. Swoje umiejętności pianistyczne doskonaliła na kursach muzycznych w Dusznikach Zdroju, Wrocławiu i Warszawie pod okiem takich pedagogów, jak Ryszard Bakst, Wiktor Mierżanow czy Jerzy Marchwiński. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Sztuki oraz Stypendystka Chopinowska. Główna działalność artystyczna związana jest z kameralistyką. Maria Koszewska-Wajdzik uczestniczy jako akompaniator w licznych konkursach, zdobywając nagrody dla wyróżniającego się pianisty, w kursach, koncertach oraz recitalach dyplomowych. Oprócz kameralistyki ważną część działaności stanowi propagowanie muzyki współczesnej, a w szczególności utworów pisanych przez twórców poznańskich. Maria Koszewska-Wajdzik dokonała prawykonań dzieł m.in. takich kompozytorów, jak Janusz Stalmierski, Zbigniew Kozub, Ewa Fabiańska-Jelińska czy Zdzisław Wysocki. Jest też współautorem I części Katalogu Twórczości Andrzeja Koszewskiego.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE I NAUKOWE

PUBLIKACJE/PŁYTY

2011 – Płyta CD Poznańskiego Chóru Dziecięco –Młodzieżowego Campanelli pod dyr. Beaty Sibrecht Stań się przed Nią jak motyl – twórcze opracowanie warstwy akompaniamentu, Free Fly Music Studio, Poznań
2014 – Płyta CD Z muzyką przez wieki, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu
2014 – Płyta CD Sonaty, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu
2014 – Płyta CD Andrzej Koszewski – Utwory Fortepianowe, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu.
2014 – Płyta CD Utwory Fortepianowe Kompozytorów Poznańskich, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu.
2017 – płyta CD Sonaty i pieśni, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu.

 

INNE

2015 – Elementaż sofeżowy Marii Ćwiklińskiej i Małgorzaty Rogozińskiej, Wydawnictwo Muzyczne Triangiel, Warszawa. Współpraca polegająca na nagraniu warstwy muzycznej towarzyszącej piosenkom wykorzystywanym w nauce solfeżu dzieci sześcioletnich.
2015 – Andrzej Koszewski – Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu – redakcja naukowa nut
2016 – Beata Sibrecht – Po drugiej stronie, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu – korekta notacji partii fortepianu

 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

1. III, IV, V Przegląd altowiolowy im. Tadeusza Goneta, Kraków 2017, 2018, 2019
(Dyplom dla wyróżniającego się pianisty)
2. I Międzyuczelniany Konkurs Altówkowy, Gdańsk 2017
( Dyplom za wyróżniający się akompaniament)
3. 11. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka, Dąbrowa Górnicza, 2017 (Dyplom dla wyróżniającego się pianisty)
4. X Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im. J. Rakowskiego, Poznań 2018 ( Dyplom za wysoce artystyczny wkład w prezentacje konkursowe)
5. III Międzyuczelniany Konkurs Altówkowy, Szczecin 2018 ( dyplom za wyróżniający się akompaniament)

2018 -odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej

Skip to content