Vocal Institute

Instytut Wokalistyki jest jednostką dydaktyczną uczelni, która powstała na bazie działającego wcześniej Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Poznaniu w wyniku zmian strukturalnych. Instytut ma niezwykle bogatą historię – początki działalności sięgają 1920 roku, kiedy to powstała Państwowa Akademia i Szkoła Muzyczna w Poznaniu, a pierwszym dyrektorem był Henryk Opieński. Powołanych zostało wówczas pięć klas reprezentujących nauczanie różnych specjalności: teorii muzyki, fortepianu, instrumentów smyczkowych, instrumentów dętych oraz śpiewu. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku Akademia wznowiła swoją działalność – od roku 1947 już pod nazwą Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Funkcjonowała w oparciu o pracę czterech Wydziałów: I – Teorii Specjalnej i Kompozycji, II – Instrumentalnego, III – Wokalnego, IV – Nauczycielskiego. Ponad 100-letnia tradycjaobecności śpiewu w Akademii Muzycznej w Poznaniu jest niezwykle bogata – Instytut Wokalistyki może zatem poszczycić się długą listą nazwisk wybitnych pedagogów oraz absolwentów, a także szeregiem znakomitych osiągnięć artystycznych i naukowych.

Charakterystyka Instytutu:

W Instytucie Wokalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu prowadzone są zajęcia na kierunku wokalistyka w specjalnościach śpiew solowy i śpiew musicalowy.
W ramach Instytutu działają:

 • Katedra Wokalistyki
 • Katedra Pieśni i Kameralistyki Wokalnej
 • Katedra Musicalu
 • Zakład Interpretacji Muzyki Wokalno-Instrumentalnej.

Instytut prowadzi studia stacjonarne I stopnia (czteroletnie) i II stopnia (dwuletnie). Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do samodzielnej pracy artystycznej, naukowej oraz dydaktycznej w zakresie śpiewu solowego oraz śpiewu musicalowego.

Studia I stopnia

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy chórzysty i solisty w zawodowych zespołach wokalnych teatrów operowych, musicalowych i filharmonii, a także wokalnych zespołach kameralnych. W indywidualnych przypadkach posiada już umiejętności praktyczne i teoretyczne umożliwiające samodzielne tworzenie interpretacji dzieła muzycznego i podjęcie pracy śpiewaka-solisty teatrów operowych, operetkowych i musicalowych. Podczas studiów I stopnia znaczący nacisk położony jest na poznanie podstaw sztuki gry aktorskiej, co predestynuje absolwentów do pojęcia pracy scenicznej. Absolwent może prowadzić działalność artystyczną w instytucjach kultury i mediach. Otrzymuje tytuł zawodowy licencjata sztuki, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia. Ze względu na specyfikę kierunku, na tym poziomie kształcenia nie jest realizowany blok przedmiotów pedagogicznych, w związku z czym absolwent studiów I stopnia nie może prowadzić działalności pedagogicznej w szkolnictwie muzycznym.

Instytut Wokalistyki poprzez aktywność jednostek merytorycznych prowadzi działalność artystyczną i badania naukowe oraz jest organizatorem:

 • międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych,
 • Ogólnopolskich Mistrzowskich Kursów Wokalnych,
 • cyklicznych koncertów instytutowych zatytułowanych „Wtorki wokalne”,
 • przedstawień operowych i koncertów oratoryjno-kantatowych,
 • przedstawień teatralnych,
 • koncertów kameralnych,
 • koncertów dyplomowych.

Pedagodzy i studenci Instytutu uczestniczą w życiu muzycznym oraz kulturalnym miasta i regionu dzięki:

 • współpracy z Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu,
 • współpracy z Towarzystwem im. Feliksa Nowowiejskiego i koncertom w Williwśród róż – Salonie Muzycznym Feliksa Nowowiejskiego,
 • letnim koncertom ratuszowym,
 • współpracy z instytucjami kultury miasta Poznania przy realizacji projektów artystycznych (Centrum Kultury ZAMEK, Teatr Muzyczny, Teatr Polski, PałacDziałyński – PAN, Teatr Dramatyczny w Gnieźnie).

Instytut sprawuje opiekę merytoryczną nad:

 • Ogólnopolskim Konkursem Arii i Pieśni im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach
 • Mistrzowskimi Kursami Wokalnymi we Włoszakowicach
 • Letnimi Kursami Wokalnymi w Drezdenku
 • Letnim Festiwalem i Warsztatami Muzycznymi w Kutnie.Fot. M. Ośko – W.A. Mozart – Bastien und Bastienne ( Materiały archiwalne Akademii Muzycznej w Poznaniu, 2015).

 

Skip to content