Kierunek: dyrygentura-Specjalność: dyrygentura symfoniczna i operowa, studia II stopnia

Kierunek: dyrygentura-Specjalność: dyrygentura symfoniczna i operowa, studia II stopnia

Chór

Czytanie partytur

Dykcja i elementy ruchu scenicznego

Dyrygentura

Dyrygentura operowa

Emisja głosu

Estetyka muzyki

Historia interpretacji

Historia kultury

Historia sztuki

Język obcy

Komputerowa edycja tekstu

Marketing i animacja kultury

Muzyka jazzowa i rozrywkowa

Nowe praktyki improwizatorskie – teoria i projekty twórcze

Orkiestra dla dyrygentów

Perkusja

Pisemna praca dyplomowa

Praktyka chóralna

Praktyka operowa

Praktyka orkiestrowa

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Produkcja muzyczna

Propedeutyka kompozycji

Psychologia muzyki

Seminarium pracy dyplomowej

Seminarium krytyki

Seminarium prelekcji

Sztuka akompaniamentu

Wychowanie fizyczne

Wykład monograficzny

Fakultety

Skip to content