„Zakup instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Koszty niekwalifikowalne w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020″

  1. Zakres projektu

Przedmiotem projektu jest współfinansowanie przez MKiDN projektu realizowanego w ramach VIII osi POiIŚ i obejmującego zakup instrumentarium oraz wyposażenia koncertowego, a także organów o brzmieniu barokowym przeznaczonych do montażu w zabytkowym budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej:

„Zakup instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”, realizowany w ramach VIII osi POIiŚ 2014-2020

W 2018 r. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowano koszty niekwalifikowane projektu tj. podatek VAT niemożliwy do odzyskania w kwocie: 428.617,63 zł oraz wydatki niekwalifikowane netto obejmujące zakup 6 instrumentów cyfrowych w kwocie: 60.485,35 zł

 

Razem w 2018 r. MKiDN współfinansowało zadanie w kwocie: 489.102,98 zł

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Skip to content