I. „Zakup instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Koszty niekwalifikowalne w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020” (w roku 2019)

  1. Zakres projektu

Przedmiotem projektu jest współfinansowanie przez MKiDN projektu realizowanego w ramach VIII osi POiIŚ i obejmującego zakup instrumentarium oraz wyposażenia koncertowego, a także organów o brzmieniu barokowym przeznaczonych do montażu w zabytkowym budynku Akademii Muzycznej
w Poznaniu na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej:

 

Link do projektu nr 1

 

W 2019 r. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowano koszty niekwalifikowane projektu tj. podatek VAT niemożliwy do odzyskania w kwocie: 240.027,43 zł oraz wydatki niekwalifikowane netto obejmujące zakup 2 fortepianów oraz organów piszczałkowych
w kwocie: 535.446,40 zł

 

Razem w 2019 r. MKiDN współfinansowało zadanie w kwocie: 775.473, 83 zł

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Skip to content