Uruchomienie usługi Eduroam w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Uruchomienie usługi Eduroam umożliwia pracownikom, studentom i przedstawicielom jednostek naukowych bezpłatny dostęp do sieci Internet za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, nie  tylko macierzystej uczelni, ale na terenie dowolnej instytucji naukowej na  świecie biorącej udział w projekcie. Do tego celu zostały zakupione i  uruchomione następujące środki techniczne:

– router wraz z kompletem licencji,
– przełączniki sieciowe oraz punkty dostępu,
– serwer wraz z oprogramowaniem, macierzą dyskową i zasilaczem awaryjnym.

Wniosek zgłoszony do Programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, 2019.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Skip to content