I. „Przebudowa i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego. Wkład własny do wydatków kwalifikowanych w ramach WRPO 2014+”.

Przedmiotem projektu jest współfinansowanie przez MKiDN projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 i obejmującego swym zakresem przebudowę i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu, wraz z kameralną aulą im. St. Stuligrosza, z przeznaczeniem na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej:

 

Link do projektu: „Przebudowa i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu”, realizowany w ramach działania 9.2.1 WRPO 2014+.

 

W 2021 r. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowano wkład własny do kosztów kwalifikowanych obejmujących roboty budowlane w łącznej kwocie: 284 185,52 zł.

 

 

Skip to content