„Opracowanie dokumentacji przebudowy budynków dydaktycznych AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”

Przedmiotem inwestycji było opracowanie dokumentacji technicznej  obejmującej:

  1. Opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony pożarowej całego zespołu budynków Uczelni.
  2. Opracowanie koncepcji dostosowania całego zespołu budynków do wymagań przepisów bezpieczeństwa ppoż.
  3. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Zabytkowego uwzględniającego założenia powyższej koncepcji.
  4. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową dla I etapu realizacji – przebudowy budynku dydaktycznego.

Powyższa dokumentacja stanowi I etap realizacji inwestycji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Wysokość dotacji MKiDN w 2018 r.: 153.508,50 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Skip to content