II. „Przebudowa budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu — dostosowanie do przepisów warunków technicznych w tym szczególnie ochrony ppoż. — przebudowa budynku B”

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku dydaktycznego AM, w celu jego dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów tzw. Warunków Technicznych. Szczególnym zakresem przebudowy objęte jest dostosowanie elementów budynku do przepisów bezpieczeństwa pożarowego. Projekt jest realizowany etapami w latach 2020-2023, a w roku 2020 wykonano centralną sterownię systemów bezpieczeństwa ppoż. W latach kolejnych planowane jest wykonanie pozostałych prac, tj. m.in.: wydzielenie stref pożarowych, montaż systemów zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, przebudowa systemów zasilania obiektu i systemów wentylacji, wymiana części stolarki.

 

W 2020 r. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowano roboty budowlane w kwocie: 900 000,00 zł.

 

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Skip to content