II. „Przebudowa budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu – dostosowanie do przepisów warunków technicznych, w tym szczególnie ochrony ppoż. – przebudowa budynku B”.

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku dydaktycznego AM, w celu jego dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów tzw. Warunków Technicznych. Szczególnym zakresem inwestycji jest dostosowanie elementów budynku do przepisów bezpieczeństwa pożarowego. Projekt jest realizowany etapami w latach 2020-2023, a w roku 2021, dokończono budowę centralnej sterowni systemów bezpieczeństwa ppoż. Z uwagi na utrudnienia związane z pandemią COVID-19, zadanie finansowane środkami dotacji na rok 2021, będzie kontynuowane w roku 2022. Planowane jest wykonanie kolejnych prac budowlanych, w tym m.in.: wydzielenie stref pożarowych, montaż systemów zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, przebudowa systemów zasilania obiektu i systemów wentylacji, wymiana części stolarki.

 

W 2021 r. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowano roboty budowlane w kwocie: 169 821,75 zł, pozostałe środki przyznanej dotacji w kwocie 1 630 178,25 zł zostaną wykorzystane w roku 2022.

 

Skip to content