„Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”

Przedmiotem inwestycji jest zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do rozwoju i upowszechniania sztuki filmowej poprzez działania edukacyjne oraz dydaktyczno-naukowe prowadzone przez Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Zakres rzeczowy inwestycji został podzielony na dwa komplementarne zadania:

 

  1. Studio realizacji i masteringu ścieżki dźwiękowej

Studio zajmuje się kompletną produkcją ścieżki dźwiękowej do filmu, począwszy od etapu tworzenia materiału dźwiękowego, poprzez edycję i mastering, a kończąc na finalnym zgraniu materiału filmowego. Podstawowym celem realizacji tego zakresu inwestycji jest wzmocnienie infrastruktury dla działalności dydaktycznej na Kierunku Kompozycja, Kompozycja Elektroakustyczna oraz Muzyka Filmowa realizowanych przez Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki oraz na kierunku Kompozycja z Aranżacją realizowanych przez Wydział Instrumentalny. Sprzęt będzie służył także aktywnej działalności naukowej i artystycznej szczególnie we współpracy z Wydziałem Animacji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną.

 

  1. Wyposażenie Akademii w systemy projekcji video

Zakup dotyczy dwóch zestawów wysokiej klasy projektorów wraz z osprzętem pozwalającym na cykliczne projekcje wyników pracy twórczej przy realizacji i udźwiękowieniu filmów realizowanych we współpracy z w/w Uczelniami. Pierwszy zestaw obejmuje projektor oraz zwijany ekran projekcyjny planowany do montażu w Auli Nova na 520 miejsc siedzących, drugi zestaw obejmuje projektor i ekran wraz z systemem nagłośnienia kameralnego pomieszczenia Auli im. Stefana Stuligrosza – sali na 200 miejsc siedzących. Zasadniczym celem tego zakresu działań jest propagowanie niekomercyjnej twórczości filmowej szerokiemu gronu odbiorców, a także zwiększenie możliwości prezentacyjnych w zakresie prowadzonej dydaktyki.

 

Wartość projektu: 861.374 zł

Wysokość dotacji MKiDN: 640.000 zł

Udział środków Uczelni: 221.374 zł

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Skip to content