Archiwum – plany zajęć i plany studiów 2017/2018

Regulamin studiów obowiązujący od roku 2017/2018

Regulamin studiów obowiązujący do roku 2016/2017

Ogólnouczelniana lista fakultetów (uaktualniona: 18.10.2017)

 

PLANY ZAJĘĆ I STUDIÓW

Wydział I

Plany zajęć:

Plan zajęć – studia I i II stopnia – Kompozycja, Dyrygentura, Teoria Muzyki

Plan zajęć – studia I stopnia – Kompozycja elektroakustyczna, Publicystyka muzyczna

Plan zajęć – studia I stopnia – Rytmika – I rok

Plan zajęć – studia I stopnia – Rytmika – II rok

Plan zajęć – studia I stopnia – Rytmika – III rok

Plan zajęć – studia II stopnia – Rytmika – I rok

Plan zajęć – studia II stopnia – Rytmika – II rok

 

Plany studiów:

Plan studiów – studia I stopnia

Plan studiów – studia II stopnia

Moduł – Studium Pedagogiczne

 

Wydział II

Plan zajęć – studia I i II stopnia

Plan studiów – studia I i II stopnia

 

Wydział III

Plan zajęć – studia I i II stopnia

Plan sal 2017/2018

 

Plan studiów – I rok studiów I stopnia – śpiew musicalowy

Plan studiów – I rok studiów I stopnia – śpiew solowy

Plan studiów – II rok studiów I stopnia

Plan studiów – I rok studiów II stopnia

Plan studiów – II rok studiów II stopnia

Plan studiów – III rok studiów I stopnia

 

Wydział IV

Plany zajęć:

Plan zajęć – studia I stopnia – I rok

Plan zajęć – studia I stopnia – II rok

Plan zajęć – studia I stopnia – III rok

 

Plan zajęć – studia II stopnia – I rok

Plan zajęć – studia II stopnia – II rok

 

Plany studiów:

Plan studiów – studia I stopnia DCH

Plan studiów – studia I stopnia EM

Plan studiów – studia I stopnia MK

 

Plan studiów – studia II stopnia DCH

Plan studiów – studia II stopnia DOD

Plan studiów – studia II stopnia EM

Plan studiów – studia II stopnia MK

 

Wydział V

Plan zajęć – studia I stopnia

Plan zajęć – studia II stopnia

 

Plan studiów

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Regulamin SWFiS

Skip to content