Publikacje

Publikacje

Zeszyty Naukowe nr III

Książki

red. Teresa Brodniewicz, Janusz Kempiński, Janina Tatarska

Poznań 1993

nakład wyczerpany

Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej poświęconej życiu i twórczości W. A. Mozarta w 200. rocznicę śmierci.