Publikacje

Publikacje

Z życia muzycznego Poznania. Muzyka w Teatrze Polskim w Poznaniu 1875-1920

Książki

Halina Lorkowska

Poznań 2005

20,00 PLN + VAT

Teatr Polski w Poznaniu, działający w zaborze pruskim, odgrywał doniosłą rolę kulturotwórczą. Obok repertuaru stricte dramatycznego, na scenie realizowano przedsięwzięcia, w których istotną rolę pełniła muzyka – opery, operetki, sztuki z tańcami i śpiewami, sztuki z ilustracją muzyczną, koncerty muzyków zawodowych i amatorów, rocznicowe wieczory patriotyczne. Tekst główny uzupełniają aneksy: katalogi dzieł muzycznych, zestawienia premier muzycznych, programy koncertów antraktowych, wykazy aktorów i muzyków, fragmenty recenzji oraz spis muzykaliów znajdujących się w archiwum Teatru Polskiego w Poznaniu.