Publikacje

Publikacje

Z dziejów kultury muzycznej Poznania

Książki

red. Jan Astriab, Włodzimierz Kaczocha

Poznań 1996

8,00 PLN + VAT

Zbiór szkiców, które w naukowy lub eseistyczny sposób przedstawiają dorobek i rzeczywisty stan współczesnego muzycznego Poznania, w tym również Akademii Muzycznej.