Wydawnictwa

30,00 PLN + VAT (album dwupłytowy)

Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu/Paderewski Chamber Choir
Marek Gandecki – dyrygent