Wydawnictwa

Agnieszka Brojek

Poznań 2017

20,00 PLN + VAT

Główna część pracy poświęcona jest nowatorskim elementom wykonawczym obecnym w twórczości wiolonczelowej Giovanniego Sollimy. Analizując ją w oparciu o przykłady muzyczne, autorka stara się udowodnić, że, paradoksalnie, nowatorstwo oznaczać może także inspirację, chęć “pójścia o krok dalej”, rozwinięcia idei obecnych już w muzyce.