Publikacje

Publikacje

Technika dyrygowania w aspekcie różnic stylistycznych

Książki

Jerzy Salwarowski, Przemysław Neumann, Monika Stefaniak

Poznań 2015

15,00 PLN + VAT

Jerzy Salwarowski, Przemysław Neumann, Monika Stefaniak, Technika dyrygowania w aspekcie różnic stylistycznych, Poznań 2015 Autorzy publikacji przekazują swoje doświadczenia w zakresie techniki dyrygenckiej w odniesieniu do muzyki klasycznej i romantycznej. Na wybranych przykładach z dzieł Haydna, Mozarta i Beethovena oraz Czajkowskiego i Brahmsa wskazują różnice stylistyczne w sposobie ich interpretacji. Na dołączonej płycie video zarejestrowane są praktyczne rozwiązania zapisanych w książce wskazań.