Publikacje

Publikacje

Spektrum fortepianu we współczesnych polskich dziełach muzycznych skupionych wokół obsady instrumentalnej klarnet – puzon – fortepian – wiolonczela

Książki

Tomasz Sośniak

Poznań 2016

20,00 PLN + VAT

Autor przybliża twórczość kompozytorów polskich skupiających się wokół kwartetu: klarnet, puzon, wiolonczela (kontrabas), fortepian. Wnikliwa analiza dzieł na ten skład pozwala uzyskać pełniejszy obraz możliwości brzmieniowych fortepianu i przybliża nieznaną kartę współczesnej polskiej pianistyki kameralnej.