Publikacje

Publikacje

Słownik mitów muzycznych

Książki

Andrzej Maria Kempiński

Poznań 2002

23,00 PLN + VAT

Muzyka w słowniku pojmowana jest bardzo szeroko. Pod tym pojęciem rozumie się nie tylko działalność instrumentalną, wokalną, wokalno-instrumentalną i kompozytorską, ale i lutniczo-konstrukcyjną, a nawet teoretyczno-muzyczną.