Publikacje

Publikacje

Opus 5 Ludwiga van Beethovena. Geneza, epoka, wykonanie

Książki

Jarosław Thiel

Poznań 2016

20,00 PLN + VAT

Sonaty F-dur i g-moll z opusu 5 Ludwiga van Beethovena należą do najważniejszych pozycji w literaturze kameralnej przeznaczonej na wiolonczelę. Utwory te znalazły trwałe miejsce w repertuarze wiolonczelistów na całym świecie, doczekały się także licznych rejestracji płytowych, zasadne byłoby więc postawienie pytania o cel podjęcia rozważań o aspektach ich interpretacji i wykonania. Impulsem, który w tym wypadku przyświecał autorowi niniejszej książki, była próba spojrzenia na te utwory w świetle tzw. historycznej praktyki wykonawczej.