Publikacje

Publikacje

„Nowy Romantyzm” w koncertach na puzon Witolda Friemanna

Książki

Maciej Łakomy

Poznań 2016

25,00 PLN + VAT

Przedmiotem badań w niniejszej książce są koncert puzonowe Friemanna. Skomponowane w latach 1966-1970, wpisują się w nurt stylistyczny muzyki polskiej określany mianem „nowego romantyzmu”. Przykłady nutowe – dotychczas niepublikowane – opracowane zostały przez autora książki na podstawie rękopisów przekazanych przez przyjaciół i spadkobierców kompozytora. Aneksy tworzą m.in. przedstawienie niezwykłych i burzliwych kolei życia Witolda Friemanna oraz wywiad autora z wybitnym puzonistą prof. Juliuszem Pietrachowiczem, przyjacielem kompozytora.