Publikacje

Publikacje

Musica practica – musica theoretica 3: Polska kultura muzyczna w XX wieku

Książki

red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska

Poznań 2001

15,00 PLN + VAT

Książka zawiera studia, artykuły, eseje oraz opracowania przyczynkarskie przedstawiające rezultaty badań własnych autorów oraz materiały z konferencji Polska kultura muzyczna XX wieku. Różnorodne aspekty praktyki artystycznej jak i refleksji teoretycznej ukazane w szerokiej perspektywie historii filozofii i kultury.