Publikacje

Publikacje

Musica practica – musica theoretica 1: Dzieło muzyczne. Studia i rozprawy

Książki

red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska

Poznań 1999

18,00 PLN + VAT

W publikacji autorzy analizują i interpretują zjawiska oraz fakty muzyczne powstałe na przestrzeni trzech stuleci – XVIII, XIX, XX. Swoje zainteresowania badawcze kierują w stronę wielu dziedzin sztuki muzycznej. Autorzy podejmują także rozważania nad dziełem muzycznym, postrzegając je interdyscyplinarnie, poprzez związki z innymi dziedzinami kultury.