Publikacje

Publikacje

Michał Sobeski. Poglądy estetyczne

Książki

Zofia Wojciechowska

Poznań 2002

20,00 PLN + VAT

Publikacja prezentuje poglądy estetyczne Michała Sobeskiego dotyczące m.in. piękna, twórczości, sztuki. Autorka analizuje rozbudowane rozważania teoretyczne Sobeskiego z zakresu estetyki, krytyki artystycznej, a także historii sztuki oraz rekonstruuje jego stanowisko ogólnofilozoficzne.