Publikacje

Publikacje

„Medytacje o tajemnicy Świętej Trójcy” Oliviera Messiaena – teologiczny wymiar dzieła

Książki

Jarosław Tarnawski

Poznań 2016

20,00 PLN + VAT

Autor bada relacje między technicznymi aspektami dzieła a jego pozamuzycznymi treściami. Jego zamiarem jest ukazanie, że stosowanie przez Messiaena środków takich jak transliteracja w langage communicable (języku porozumiewawczym), technika motywów przewodnich, symbolika liczb, rytmy hinduskie czy śpiew ptaków nie było celem samym w sobie, lecz gruntownie przemyślanym i uzasadnionym systemem, poprzez który muzyka staje się językiem semantycznym. Autor zastanawia się m.in. nad tym, czy Messiaen dąży w swym dziele do interakcji ze słuchaczem, czy też jest ono tylko pieśnią wychwalającą przymioty Trójcy Świętej. Do książki dołączona jest CD.